Uusi kuntastrategia hyväksyttiin – kasvava Vihti haluaa olla Helsingin seudun saavutettavuuden edelläkävijä

Vihdin kunnan uusi strategia vuosille 2022–25 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa maanantaina 9. toukokuuta. Kuntastrategia ohjaa kunnan tekemiä päätöksiä ja arjen työtä seuraavat neljä vuotta.

Uudessa strategiassa korostetaan maantieteellisen sijainnin alueelle tuomia etuja: kasvava Vihti on Helsingin seudun saavutettavuuden edelläkävijä ja tarjoaa kodin ihmisille, yrityksille ja aktiiviselle elämälle, painottaa kunta tiedotteessaan.

Katso uusi kuntastrategia TÄSTÄ.

Kuntastrategiassa määritellään tavoitetila ja päämäärät, joihin käynnissä olevan valtuustokauden aikana halutaan pyrkiä.

– Lopputulos on mielestäni erinomainen ja sisältää käytännönläheisiä mittareita, joiden avulla voidaan tarkastella tavoitteiden saavuttamista. Kaikkiaan työn perustaksi otettiin kunnan aiempi strategia, jota lähdettiin terävöittämään ja laatimaan siitä rohkeasti kunnan tulevaisuutta luotaava tavoitetila. Kuntastrategia vaikuttaa jokaisen vihtiläisen elämään kunnassa tehtävien päätösten kautta ja siksi se on merkityksellinen dokumentti meille kaikille, sanoo Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen.

Vihdin visiona on olla kasvukunta, joka on Helsingin seudun saavutettavuuden edelläkävijä. Teknologian nopea kehittyminen ja esimerkiksi koronapandemia ovat jo muuttaneet tapaamme asua, elää ja tehdä töitä.

Kuntastrategiassa määritellään tavoitetila ja päämäärät, joihin käynnissä olevan valtuustokauden aikana halutaan pyrkiä.

Eerikki Viljanen, Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

– Korona-aika opetti sen, miten nopeasti totutut rutiinit ja tapa järjestää oma elämä voivat muuttua. Vihdin sijainti ja panostaminen hyviin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin nousevat uudessa strategiassa voimakkaasti esille: luonnonläheisessä Vihdissä asuen on mahdollista saavuttaa kaikki olennainen. Hyvät yhteydet mahdollistavat paikkariippumattoman asumisen, työnteon ja opiskelun, kunnanjohtaja Erkki Eerola korostaa.

Kunnan strategiassa hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet nähdään elinvoimaisuuden perusedellytyksenä. Vihdissä tulee olla helppo liikkua ja matkustamisen täytyy olla vaivatonta. Toimivat ja laadukkaat yhteydet luovat arjen sujuvuutta kodin, työpaikan, vapaa-ajan ja erilaisten palveluiden välillä. Nummelan lentokenttä nähdään tulevaisuuden edelläkävijänä sähköisen ja miehittämättömän ilmaliikenteen kehittämisessä.

Vihdin missiossa eli toiminta-ajatuksessa kunta on koti ihmisille, yrityksille ja aktiiviselle elämälle. Kunta haluaa toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi, kaipasipa uusi tulija taajamaan palveluiden äärelle tai maaseudun rauhaan. Alueella toimivat yritykset ovat kuntamme keskeinen menestystekijä. Uusia yritysalueita suunnitellaan yritysten tarpeisiin, ja kunta tarjoaa elinkeinopalveluja asiakaslähtöisesti ”yhden luukun” periaatteella.

Kunnan arvoiksi on uudessa strategiassa määritelty palveluhenkisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja rohkeus. Vastuullisuus ja yhteisöllisyys ovat tuttuja arvoja edeltävästä strategiasta. Aiemman strategiakauden asiakaslähtöisyys muuttui nyt palveluhenkisyydeksi, joka korostaa asetelmaa, jossa kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat olemassa kuntalaisia ja paikallisia yrityksiä varten. Uutena arvona mukaan valikoitui rohkeus.

– Strategiassa määritelty arvopohja ohjaa kunnassa tehtävää työtä. Rohkeus haluttiin mukaan, koska koko kuntastrategia henkii Vihdin kunnianhimoista tavoitteellisuutta. Rohkeus on myös luovuuteen ja uskaltamiseen kannustava ohjenuora ja siten tärkeä kunnan elinvoimaisuuden vahvistaja, kertoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Tavoitteet ja mittarit ovat uutta kuntastrategiassa.

Strategia jakautuu kahdeksaan painopisteeseen, joita ovat hyvinvoivat vihtiläiset, vastuullinen taloudenpito, Helsingin seudun kasvukunta, koti yrityselämälle, hyvinvoiva henkilöstö, digitalisaatio, ilmasto- ja ympäristötyö sekä liikkuminen. Kullekin painopisteelle on määritelty valtuustokauden tavoitteet, joiden avulla strategian toteutumista on mahdollista seurata ja arvioida.

Vihtiläisten hyvinvoinnin kehittymisen tavoitteina ovat muun muassa tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan sekä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaminen. Liikkumisen kehittymistä mittaroidaan kevyenliikenteen verkoston kasvulla ja tyytyväisyydellä julkiseen liikenteeseen sekä liikenneolosuhteisiin jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta. Taloudenpidon tavoitteiksi on asetettu muun muassa konsernin kumulatiivisen ylijäämän lisääntyminen sekä kuntaverotuksen tason pysyminen ennallaan. Asukasluvun tavoitetasona vuoden 2025 loppuun mennessä on vähintään 30 000 henkilöä.

– Tulemme tekemään strategiakaudella merkittäviä panostuksia uusiin asuin- ja yritysalueisiin, palvelutasoon sekä liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin. Turun tunnin juna on Vihdin tärkein kasvuinvestointi. Nyt on aika antaa tekojen puhua ja teot käynnistyvät heti, toteaa kunnanjohtaja Eerola.

Paikallisten asioiden lisäksi strategiatyössä tehtäviin valintoihin vaikuttavat aina kansalliset ja globaalit olosuhteet.

– Vaikka kuntastrategia onkin Vihdin oma, olemme väistämättä osa laajempia kokonaisuuksia monien yhteistyöverkostojen ja esimerkiksi sote-uudistukseen sisältyvän hyvinvointialueen kautta. Myös laajemmat ilmiöt, kuten väestön ikääntyminen ja muuttoliike, kuntien tehtäväkentän uudistuminen sekä ilmastonmuutos vaikuttavat strategiassa tehtyihin ratkaisuihin, Eerola summaa työn taustoja.

Mainos: Intelligent Banker Aps

Etusivulla nyt

Luetuimmat