Aluetutkija Timo Aro arvioi Vihdin kehitystä:”Junahanke lisää kiinnostavuutta”

Myös kunnan imago vaikuttaa sen kehitykseen, toteaa Timo Aro. Vesa Valtonen

Ninnu Perälä

Suuret kaupungit työpaikkoineen houkuttelevat muuttajia. Kehyskunnilla on kuitenkin tarjottavana paljon sellaista, mitä suurilla kaupungeilla ei ole.

Nimittäin tilaa ja edullisempia asumisratkaisuja.

MDI Aluekehittämisen konsulttitoimiston asiantuntija Timo Aro näkee Vihdin tulevaisuuden kirkkaana. Lähtökohdat kehitykselle ovat vahvat. Vihti kuulu kaikilla keskeisillä menestymiseen, elinvoimaan ja pärjäämiseen liittyvillä aspekteilla parhaaseen viidennekseen. Se hyötyy erityisesti omasta sijainnistaan lähellä Helsinkiä ja erityisesti Espoota.

– Kehyskunnat hengittävät hyvin pitkälti pääkaupunkiseudun tahtiin, Aro selittää.

Iso osa työpaikoista ja suuri osa palveluista ovat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Nuoret muuttavat työn ja opintojen perässä pääkaupunkiseudulle ja vanhemmalla aikuisväestöllä suunta on kehyskuntiin päin. Kehyskunta on kiinteä toiminnallinen ja rakenteellinen osa omaa kaupunkiseutuaan, ja olennaista on väestön muuttoliikkeen tapahtuminen molempiin suuntiin. Aron mukaan alueen yhteiset työ-, asunto-, palvelu- ja asiointimarkkinat muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, ja liikettä tapahtuu niin kuntien sisällä kuin kuntien välilläkin. Hyvällä kehyskunnalla on vahva intressi koko kaupunkiseudun kehittämiseen.

Monipuoliset asuntomarkkinat toimivat houkuttimena. Etä- ja hybriditöiden yleistyminen mahdollistaa luonnollisesti paljon, mutta kehyskunnista on Aron mukaan haettu myös turvallisuuden tunnetta. Tilan tuntu, väljyys ja terveellisyys ovat painottuneet asuinpaikan valinnan kriteereinä erityisesti korona-aikana. Jos työpaikalle ei tarvitse ajaa päivittäin, asuntoja ollaan valmiita hakemaan myös kauempaa. Liikkumisen ratkaisut painavat vaakakupissa.

Kehyskunnat hengittävät hyvin pitkälti pääkaupunkiseudun tahtiin.

Timo Aro

– Kehyskuntien suosio tulee varmasti koronapandemian jälkeenkin olemaan hyvä. Vihdissä ollaan onnistuttu muun muassa hyvin monipuolistamaan asuntotarjontaa. Kaikki eivät ole pientaloista haaveilevia, vaan myös kerrostaloasumiselle on kysyntää, Aro muistuttaa.

Asuntomarkkinoilla nousee esille urbaanin keskustan ja hyvien liikenneyhteyksien korostuminen sekä kuntataajamiin keskittyneiden palveluiden kehittyminen.

Aron mukaan koronapandemian aikana Vihti on ollut muuttovoittoinen. Tammi –kesäkuun 2021 ennakkotietojen perusteella Vihdin luonnollinen väestönlisäys oli 33 henkeä ja kuntien välinen nettomuutto 148 henkeä. Nettomaahanmuutto oli 33 henkeä. Vihtiläinen väestö kasvoi yhteensä 214 henkilön verran.

Uusia asukkaita, yrittäjiä ja matkailijoita haluavat kaikki, ja vetovoimatekijät ovat hyvin samankaltaisia kaikissa kunnissa.

– Työmahdollisuudet, asumisen ja elinympäristön laatu, sujuva liikkuminen sekä palvelutarjonta, Aro listaa vetovoimatekijöitä, ja huomauttaa Turun tunnin juna –hankkeen lisäävän Vihdin kiinnostavuutta merkittävästi.

Myös kunnan mainekuva ja imago vaikuttavat. Se, millainen ajatus tai tunne kunnasta spontaanisti herää.

– Se onkin sitten hieman hankalampi asia. Positiiviset asiat vahvistavat toisiaan ja negaatiot toimivat samalla tavoin. Negatiivisen kuvan muuttaminen on työlästä, Aro tietää.

Mainekuvan luomisessa tyytyväiset asukkaat ja alueen yrittäjät ovat avainasemassa rummuttamassa hyvää ja houkuttelevaa viestiä eteenpäin.

Aluetutkija

Timo Aro

MDI aluekehittämisen konsulttitoimisto on erikoistunut julkisen sektorin toimintaympäristöjen vuorovaikutteiseen kehittämiseen.

Toimiston palveluihin kuuluu muun muassa strategiaprosessit, toimintatapa-analyysit, tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit sekä työpajat ja intensiiviset kehittämisleirit.

MDI Aluekehittämisen konsulttitoimiston asiantuntija Timo Aro itse on osallistunut aktiivisesti isompien kaupunkien kehittämispolitiikkapohdintoihin, alueiden rakennemuutos- ja elinvoima-analyyseihin sekä kuntarakennetarkasteluihin. Aron osaamisalueet liittyvät ensisijaisesti alue- ja väestökehitykseen.

Lähde: MDI Aluekehittämisen konsulttitoimisto.

Kommentoi