Perusturvakuntayhtymä Karviainen teki viime vuonna voitollisen tuloksen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen viime vuoden talous nousi 66 000 euroa plussalle.

Tilikauden toimintatuotot olivat 129,1 m,iljoonaa euroa ja toimintakulut 128,8 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakateoli vajaat 310 000 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta olivat runsaat 240 000 euroa.

Hallinnon käyttötalous toteutui talousarvion puitteissa.

Perheiden palvelulinjan käyttötaloudessa koronapandemian vuoksi palvelujen toteuttamista suunniteltiin ja organisoitiin uudelleen esimerkiksi etävastaanottojen käyttöönotolla.

Toimintakulut vähenivät noin yhdellä miljoonalla eurolla vuodesta 2019, koska jälkihuolto siirtyi työikäisten palvelulinjalle ja asiakaspalvelujen ostot vähentyivät avohuollon tukitoiminnoissa.

Työikäisten palvelulinjan käyttötaloudessa toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion runsaalla 107 000 eurolla.

Koronapandemian takia henkilöstökustannukset ja palvelujen ostojen kustannukset terveyskeskuksissa lisääntyivät kahdella miljoonalla eurolla sekä alkuperäiseen talousarvioon että vuoteen 2019 verrattuna.

Ikäihmisten palvelulinjan käyttötaloudessa tarvittiin vain 123 000 euron lisärahoitus jäsenkunnilta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna eli käytännössä pysyttiin talousarvion puitteissa.

Investointeja toteutui vajaalla 113 000 eurolla, kun talousarviossa investointeihin oli varattu 389 000 euroa. Rahoitusosa toteutui talousarvion puitteissa.

Kommentoi