Lisää julkista liikennettä, nuorille enemmän tekemistä – Tällaisiä terveisiä vihtiläiset lähettävät uudelle valtuustolle

Verkkokysely: Vihtiläiset toivovat tiloja nuorille ja lisää julkisen liikenteen vuoroja.

Moni vastaaja toivoi Vihtiin lisää pyöräteitä. Marja Keski-Luopa

Aija Pirinen

Julkista liikennettä kehitettävä, lisää kevyenliikenteen väyliä ja nuorille lisää tekemistä. Nämä teemat korostuivat, kun Vihdin Uutiset pyysi verkkokyselyssä lukijoita kertomaan, mitä asioita Vihdissä tulisi heidän mielestään kehittää ja millaisia terveisiä vihtiläiset lähettäisivät uudelle valtuustolle. Kyselyyn pystyi vastaamaan anonyymisti kesäkuun alussa lehden verkkosivuilla olevalla kyselylomakkeella. Kyselyyn tuli 58 vastausta.

Kehitettävistä asioista eniten mainintoja sai julkinen liikenne. Moni vastaaja toivoi lisää vuoroja erityisesti Vihdin ja Helsingin sekä Vihdin ja Hyvinkään välille.

– Nummela – Hyvinkää välille olisi kiva saada julkista liikennettä. Ei aina tarvitsi kulkea omalla autolla tai lähteä kiertämään Helsingin kautta.

Moni kaipasi lisää bussivuoroja myös Vihdin sisällä.

– Autottoman, työttömän, vähävaraisen, yksinäisen, nuoren tai vanhuksen pitäisi päästä bussilla kunnan terveydenhoitoon. Kirkonkylältä ei nyt kesällä pääse Nummelaan. Mahdoton tilanne.

– Julkinen liikenne tällä hetkellä on todella onneton eikä selkeää aikataulua oikein millekään linjalle löydy kuin suuren etsinnän jälkeen...

– Julkisessa liikenteessä Vihdin pitäisi ottaa mallia Karkkilan Höökikyydistä.

Myös liikennesuunnittelu ja kevyenliikenteenväylät saivat useita mainintoja.

– Turvallisia kevyenliikenteenväyliä tarvitaan, sellaisia, jotka ovat vain jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kevyenliikenteenväylien tulee jatkua yhtenäisinä, ilman katkoja.

– Liikenneympyrät aivan liian pieniä vetääkseen liikennettä hyvin. Enärannan ja Kuoppanummen ja Lankilan välille tarvitaan junaradan yli- tai alikulku autoilijoille.

Useissa vastauksissa toistui huoli vihtiläisnuorista. Vastaajista moni kokee, että Vihti ei ole riittävästi kiinnittänyt huomiota nuorten tarpeisiin. Vastauksissa nuorille toivottiin ajanviettopaikkoja.

– Ihmiset valittaa nuorison touhuista, mutta kunta ei tarjoa heille mitään järkiperäistä puuhaa.

– Tarvitaan Nuortenneuvola, perheneuvolan lisäksi.

– Nuorille pitää saada paikkoja missä viettää turvallisesti aikaa. Skeittiramppi myös.

– Nuorille kokoontumispaikkoja, kuunteleva ohjaajakin olisi hyvä olla saatavilla.

– Nuorisolle tekemistä! Järkevää sellaista! Jo on ihme, jos ei kunnasta löydy tiloja, joita pitää auki esimerkiksi kello 24 asti. Itse on tullut tällaisissa vietettyä aikaa muun muassa tanssikisan tai biliksen äärellä.

– Nuorten asema koko Vihdin alueella on erittäin epätasa-arvoinen. Kunnalla on ympäri Vihtiä kiinteistöjä jotka ovat ”liian sairaita” työntekoa varten. Voisivatko ne kuitenkin toimia eri-ikäisten vihtiläisten kokoontumispaikkoina?

Vastauksissa nousi esille myös asuminen ja kaavoitus.

– Pienituloisille tarvitaan edullisia vuokra-asuntoja, että elämiseen ja harrastuksiin jäisi rahaa.

– Kaavoitus ripeämmäksi. Rakennusluvat pitäisi lähtökohtaisesti aina hyväksyä, nyt henki on valitettavasti aivan päinvastainen.

Runsaasti mainintoja saivat myös ympäristöön ja luontoon liittyvät asiat. Vastauksissa toivottiin rannoille parempaa kunnossapitoa, parempia ulkokuntosaleja ja uusia koirapuistoja.

– Nummelaan tai Vihdin kirkonkylään tarvitaan ehdottomasti uusi koirapuisto, koska nykyisen sijainti on täysin järjetön! Vieressä palloiluhalli ja työmaa, kohta ilmeisesti myös koulu ja maauimala. Iso osa koirista pelkää meteliä ja lasten kiljumista, joten puistoa ei voi käyttää. Uusi koirapuisto siis johonkin syrjäisempään ja rauhallisempaan paikkaan, jotta palvelee paremmin kaikkia koiranomistajia. Lisäksi tarvitaan ratsastusreittejä, tällä hetkellä ratsastajien tarpeisiin suunniteltuja teitä tai polkuja ei ole käytännössä lainkaan. Ja Nummelan puistot voisi rajata pelkästään jalankulkijoille, koska kaahaavat pyöräilijät aiheuttavat jatkuvasti vaaratilanteita.

– Vihdin Pääkslahden upeat metsät tulee merkittävästi suojella. Luontoreittejä voisi jopa hieman lisätä. Pääkslahden laavut ovat Hiidenveden helmi.

Tästä on kyse

Verkkokysely vihtiläisille

Vihdin Uutiset toteutti kesäkuun alussa verkkokyselyn, jossa vihtiläisiä pyydettiin kertomaan, mitä terveisiä he lähettäisivät uudelle valtuustolle ja mitä asioita Vihdissä pitäisi heidän mielestään kehittää.

Kyselyyn pystyi vastaamaan Vihdin Uutisten verkkosivuilla ja siihen vastasi 58 vihtiläistä.

Verkkokysely

Muun muassa tällaisia terveisiä vastaajat lähettäisivät Vihdin uudelle valtuustolle

Onnea uuteen tehtävään, te edustatte siellä meitä Vihdin alueen asukkaita. Meillä on uskoa, että pidätte vaalilupauksenne ja viette eteenpäin lupaamianne asioita. Ottakaa selvää ja kyseenalaistakaa asioita, pohtikaa ajatusta onko virkamiesvalmistelija aina oikeassa ja kuunnelkaa kansalaisia.

Toivon paljon maalaisjärkeä, jota edellisillä valtuustoilla ei ole liikaa ollut!

Aikooko Vihdin kunta lopettaa kokonaan perhepäivähoidon? Tämä on kuitenkin paras hoitomuoto pienelle lapselle, pienessä kodinomaisessa ryhmässä.

Paikkoja ei meinaa saada millään.

Vihdin tulee puolustaa ruuhkamaksuja. Ne vähentäisivät turhaa autoilua myös Vihdissä. Kevyen liikenteen reittejä lisää. Nummela rakennettava puutarhakaupunkimaisesti.

Asiallista, toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, kuten on nyt kunnanvaltuustossa. Mielipiteistä huolimatta.

Vihdin kirkonkylään eloa esim. rantaan jotain toritoimintaa.

Lapsilisä takaisin tai vaikka erityiskuntalisä lapsiperheille jotka hoitavat alle 3-vuotiasta erityislasta kotona, tulee huomattavasti halvemmaksi kunnalle kuin palkata erillinen avustaja päiväkotiin. Tiedän että esim Tampere maksaa erityiskuntalisää.

Omaishoitajien työn arvostus näkyväksi. Säästävät yhteiskunnan menoja huomattavasti.

Älkää kiusatko viranhaltijoita. Älkää sotkeentuko operatiiviseen johtamiseen älkääkä lillukanvarsiin. Pitäkää lyhyitä tehokkaita kokouksia, pois populistinen jaarittelu. Ja veroja ette korota enää yhtään.

Hammaslääkäri takaisin kirkonkylään.

Avoimuutta, rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä päätöksentekoon ja tehdään myös mitä puhutaan.

Valitkaa luottamuspaikat äänestystuloksen perusteella, eikä minkään exceleiden perusteella kabineteissa.

Muistattehan ne, jotka eivät itse asioistaan voi päättää, eli lapset ja sellaiset aikuiset, jotka eivät voi huudella oikeuksiensa perään. Olisin valmis maksamaan vaikka hiukan lisää veroja, jotta kaikki saisivat tarvitsemansa tuen hyvän elämän saavuttamiseen.

Vihtiin pitää saada kasvua! Uusia asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja! Rohkeita päätöksiä tarvitaan.

Huomatkaa Vihdin vähävaraiset. Tukekaa tahoja, jotka heitä auttavat, kuten ViaDian ruokajakelua, jotta työtä voi jatkaa.

Pääkslahden metsät, laavut ja luontopolut ovat tärkeä henkireikä vihtiläisille. Säilyttäkää ne virkistyskäyttöön ilman avohakkuita tai muitakaan hakkuita. Kehittäkää kunnan luontokohteita yhdessä kuntalaisten kanssa ja varjelkaa upeiden metsiemme monimuotoisuutta.

Kirkonkylän koulukeskuksen liikuntapaikat lopulliseen kuntoon tekojäineen ja pelikenttineen, ennen kuin Nummelaan rakennetaan yhtään mitään.

Uusi slogan: Ketterä Vihti!

Pikavauhdilla luvat ja tontit uusille yrityksille ja samoin pientalorakentajille.

Nyt on nukuttu Ruususen unta ja olis aika herätä 2020-luvulle.

Ottakaa lapsiperheet huomioon paremmin budjettiriihissä.

Vihti on ihanaa ja kaunista seutua ja Vihdin vetovoimaisuutta voitaisiin kasvattaa huolehtimalla ympäristötn vielä paremmin (puistot, uimarannat, tienvarret ja jne.)

Bussivuoroja vanhalle Porintielle Helsinkiin ja takaisin.

Teette erittäin tärkeää työtä. Toivotan jokaiselle jaksamista ja malttia, sekä vahvaa halua tehdä kompromisseja ym. ratkaisuja, mutta siten, että Vihdin luonnon merkitys saa ansaitsemansa arvon.

Edellisen valtuuston käsittämätön päätös jättäytyä pois Uudenmaan Kulkukeskuksesta tulee korjata asap. Miksi Vihti haluaa edelleen käyttää vanhaa systeemiä, jota ei pystytä mitenkään valvomaan, ja jota väärinkäytetään sumeilematta? Miksi muutaman espoolaisen henkilön masinoiman laajan mustamaalauskampanjan annettiin vaikuttaa päätökseen?

Kiitos, jos jaksatte hoitaa myös muiden kuin auton omistajien elämisen mahdollisuuksia kauniissa kunnassamme.

Terveyspalvelut takaisin kirkonkylälle.

Tutustukaa perusteellisesti käsittelyssä oleviin asioihin, olkaa aidosti kiinnostuneita asioista ja niiden vaikutuksista kuntalaisiin.

Nuorten tilanne on erittäin, erittäin huolestuttava. Osa putoaa aivan yhteiskunnan ulkopuolelle. Lastensuojelu on käytännössä liki tehoton, kun tilanteisiin ei päästä lähellekään järkevässä ajassa puuttumaan. Lasten ja nuorten pahoinvointi on ennennäkemättömällä tasolla - ts. heistä osa voi pahemmin kuin koskaan ja myös määrällisesti pahoinvoivien lukumäärä on kasvanut.

Totuus on kuitenkin se, että lapset eivät voi hyvin eikä enää kaikki heitä auttamaan pyrkivätkään voi. Herätkää nyt jo ihmeessä, mikäli oikeasti haluatte asioille jotain parempaan vievää tehdä.

Suojatyöpaikat pois kunnasta.

Kehittäkää koko Vihtiä ei pelkästään Nummelaa. Kaikki palvelut on siirretty sinne. Ei hyvä.

Keskittykää miettimään miten saataisiin Vihtiin lisää verotuloja. Miten voitaisiin helpottaa/kannustaa Vihtiin muuttoa ja nopeuttaa rakennuslupien saantia? Kaikki eivät todellakaan halua asua sumpussa, osa toki haluaa.

Miten voitaisiin tehdä Vihdistä Suomen paras kunta yritystoiminnalle? Miten houkutella yrityksiä Vihtiin, sekä pieniä että suuria, tuomaan verotuloja ja työpaikkoja?

Kunnallisveron nosto ei ole vaihtoehto. Verotuloja on lisättävä muilla keinoin.

Nähkää työntekijät kuten hoitajat ja opettajat ihmisinä; ei kuluja aiheuttavina lukuina. Panostamalla hyvään hoitoon, varhaiskasvatukseen ja resurssien oikein kohdentamiseen saavutettaisiin sekä työhyvinvointia että asiakastyytyväisyyttä.

Aika paljonkin. Mutta nuorisoon, tulevaisuuden toivoihin, toivon kunnan panostavan!

Pride liputus Vihtiin!

Toivottavasti naamat vaihtuivat tarpeeksi ettei enää tarvitse asettelun olla Nummela vastaan koko muu Vihti. Nummelaan kaikki ja muille loput.

Yrittäjien ja yritysten tukeminen hyvillä tietoliikenneyhteyksillä. Olemme koronan johdosta Suomessa opetelleet etätyöskentelyä. Tämä yhdistettynä erilaisiin valtion ja yritysten Digitalisointihankkeisiin, tarvitsemme kunnan alueelle hyvät kuitupohjaiset tietoliikenneyhteydet. Ihmiset haluavat olla lähellä luontoa - sitä meillä on.

Kommentoi