Yli 180 000 euron rahoitus vesienhallintaan

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on saanut 181 600 euron rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselta. Rahoitus kohdistuu uuteen maa- ja metsätalouden vesienhallintaan keskittyvään hankkeeseen.

Rahoituksen turvin yhdistys tekee vesistökunnostuksia kolmella pilottikohteella.

Hankkeen omarahoitusosuus tulee Hiidenvesi- ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisiosta. Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 258 800 euroa.

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hanke keskittyy maa- ja metsätalousalueiden vesienhallintaan. Tavoite on kehittää valuma-aluelähtöistä yhteistyötä sekä lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Maatalouden vesistökuormituksen hillintää on tehty alueella jo pidemmän aikaa, mutta metsätalouden vesienhallintaan on alettu kiinnittää huomiota vasta viime aikoina. Maatalouden vesienhallintatoimenpiteitä on nyt tarkoitus pilotoida myös metsävaltaisilla valuma-alueilla.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kunnostustoimenpiteitä kolmessa pilottikohteessa vuosina 2021–2022. Nämä kohteet on valittu valuma-alueiden perusteella, ja niillä on niin metsää kuin peltojakin. Lisäksi alueiden maanomistajat ovat kiinnostuneita ja myötämielisiä vesiensuojelurakenteiden toteuttamiselle.

Vihdin Maasojalla kunnostustoimenpiteisiin kuuluu kosteikon rakentaminen ja kaksitasouomat. Vihdin Iso Myllylammella rakennetaan monitavoitteinen kosteikko, putkipato sekä pohjakynnys, jossa käytetään puunippuja. Kirkkonummen Alhonsuolla tehdään vesienhallintasuunnitelma sekä parannetaan vesiensuojelurakenteita. Käytännön kunnostustoimien lisäksi hankkeessa vahvistetaan verkostoyhteistyötä sekä toimijoiden välistä viestintää mm. järjestämällä opinto- ja tutustumisretkiä pilottikohteisiin.

Lisäksi kartoitetaan tulevia yhteistyömahdollisuuksia.

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030 -vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi.

Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Kommentoi