Kuntavaalit: ”Palvelisi kuntalaisia tasapuolisemmin” – Vihtiläisten ehdokkaiden enemmistö tahtoo kirkonkylään terveyspalveluiden toimipisteen

Terveyspalvelut loppuivat kirkonkylän sairaalarakennuksessa aikoja sitten. Kuntavaalien ehdokkaiden enemmistö tahtoo kirkonkylään terveyspalveluiden toimipisteen. Maija-Liisa Nyman

Maija-Liisa Nyman

Vihdin kirkonkylään pitää saada terveyspalveluille toimipiste. Tätä mieltä on suurin osa Vihdin vaalikoneeseen vastanneista kuntavaaliehdokkaista.

Vihdin Uutisten ja Luoteis-Uusimaan yhteiseen vaalikoneeseen on vastannut 132 vihtiläisehdokasta. Heistä 56 on samaa mieltä väitteestä ja täysin samaa mieltä on 40 ehdokasta. Näin ollen kirkonkylän terveyspiste saa ehdokkaiden keskuudessa lähes 73 prosentin kannatuksen.

Vain reilu 18 prosenttia on eri mieltä ja yhdeksän prosenttia on valinnut vaihtoehdon ”ei osaa sanoa”.

Terveyspistettä kannattavat ehdokkaat ovat perustelleet kantaansa mm. huonoilla joukkoliikenneyhteyksillä, kirkonkylässä asuvien ikäihmisten määrällä ja kunnan laajuudella. Vastauksissa uskotaan terveyspisteen palvelevan kirkonkylän lisäksi laajemmin Pohjois-Vihtiä. Moni ehdottaa, että piste voisi olla liikkuva.

Eri mieltä olevat ehdokkaat ovat perustelleet kantaansa mm. keskittämisen kustannustehokkuudella ja digitaalisten palveluiden merkityksen kasvulla tulevaisuudessa. Lisäksi todetaan, että palveluiden taso on olennaisempaa kuin niiden sijainti.

– Digitaalisten terveyspalvelujen osuus kasvaa jatkuvasti ja tämä takaa palveluiden saavutettavuuden tulevaisuudessa yhä paremmin, kirjoittaa Liike nyt -ehdokas Maria-Elisa Kuusisto, joka on eri mieltä väitteestä.

Useiden vastaajien puolueista on kokoomus vähiten väitteen kannalla. Kokoomuksen 29:stä vaalikoneeseen vastanneesta ehdokkaasta reilu puolet, 51,72 prosenttia, kannattaa terveyspistettä.

– En varsinaisesti ole ajatusta vastaan, mutta en pidä sitä kovinkaan realistisena vaihtoehtona tällä hetkellä, kommentoi Simo Takanen, joka on valinnut eri mieltä -vastausvaihtoehdon.

Terveyspisteen kannalle asettuvat etenkin vasemmistoliiton ja vihreiden ehdokkaat: vasemmistoliiton kaikki viisi vastannutta ehdokasta on samaa mieltä väitteestä ja vihreiden 15 ehdokkaasta yli 93 prosenttia.

– Ehdottomasti samaa mieltä, kirkonkylällä ja sen ympäristössä asuu paljon ihmisiä, joille lääkärireissu Nummelaan on kohtuuttomien ponnisteluiden takana, perustelee Hanna Nevantausta (vas.) samaa mieltä -vastaustaan.

– Kirkonkylällä asuu paljon vanhuksia, joille terveyspalvelujen helppo saavutettavuus on tärkeää, erityisen suotavaa se olisi mm. näin pandemian aikana kaikille kuntalaisille, kirjoittaa puolestaan Merja Ritola (vihr.), joka on täysin samaa mieltä.

Kristillisdemokraattien seitsemästä vastaajasta kukaan ei ole terveyspistettä vastaan ja vain yksi on vastannut, ettei osaa sanoa.

SDP:n ehdokkaista terveyspistettä kannattaa myös valtaosa: yli 82 prosenttia vastaajista.

– Teimme itse asiassa kannanoton tästä syksyllä 2020. Pieni terveysasema peruspalveluilla palvelisi kuntalaisia tasapuolisemmin varsinkin erityisesti ikääntyvää väestöä, kommentoi Päivi Åhlgren (kd.), joka on samaa mieltä väitteestä.

– Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin vaurioiden korjaaminen. Hoitojonoja terveyspalveluissa tulisi lyhentää. Kirkonkylän omalla terveyspalvelu toimipisteellä parannettaisiin kuntalaisten hyvinvointia ja ennaltaehkäistäisiin sairauden hoitoa, perustelee täysin samaa mieltä oleva Eeva Hiila (sd.).

Myös feministisen puolueen ja valitsijayhdistys Panu Huuhtasen ehdokkaat kannattavat terveyspistettä.

Perussuomalaisten 29 ehdokkaasta ja keskustan 24 ehdokkaasta enemmistö on väitteen puolella: perussuomalaisista yli 75 prosenttia, keskustalaisista reilu 70 prosenttia.

– Tällainen toimipiste voi olla liikkuva, jolloin säästetään kiinteistökustannuksissa, mutta voidaan kuitenkin pitää yllä kohtuullista palvelutasoa, kirjoittaa samaa mieltä oleva Terhi Mattila (ps.).

Ainoa täysin eri mieltä oleva ehdokas kaikista vaalikoneeseen vastanneista on keskustan Katriina Rauanmaa, joka perustelee: – On tärkeää, että riittävät ja laadukkaat terveyspalvelut säilyvät kunnassamme myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa niiden kohdentamista Nummelaan. Kotisairaanhoidon tukemana voidaan tuottaa vanhuksille sairaanhoidollisia palveluita koteihin.

RKP:n kahdesta ehdokkaasta toinen on terveyspisteen kannalla, toinen sitä vastaan. Suomen kansa ensin -ehdokas ei osaa sanoa kantaansa.

Kommentoi