Karviaisen koronatestauksiin alkuvuonna 1,2 miljoonaa – Vihdin osuus kuluista oli 900 000 euroa

Koronatestauspiste Nummelan terveysasemalla. Arkisto/Vesa Valtonen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsauksen mukaan koronapandemia on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin merkittävästi vuonna 2021.

Korona on aiheuttanut merkittäviä lisätoimia ja kustannuksia etenkin terveyspalveluissa ja joissakin sosiaalipalveluissa korona on vähentänyt palveluiden käyttöä ja kustannuksia.

Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan vallitseva koronatilanne tekee talouden ja toiminnan ennustamisesta epävarmaa.

Koronatestauksesta aiheutuneet kustannukset ovat olleet tammi-maaliskuussa yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Karkkilan osuus testauskuluista oli 300 000 euroa ja Vihdin 900 000 euroa.

Lisäksi tartunnanjäljitykseen, koronarokotuksiin ja suojavarusteisiin kului tammi-maaliskuussa 200 000 euroa.

Kun koronakulut otettaan huomioon perusturvakuntayhtymä Karviaisen kuluissa, on tammi-maaliskuun toteuma osavuosikatsauksen mukaan oman toiminnan osalta talousarvioraamissa.

Kuntayhtymän hallituksen käsittelemässä talousennusteessa on otettu huomioon kustannukset koronan rokottamiseen, testaamiseen ja jäljitykseen.

Kun koronapandemian taloudellisia jo toiminnallisia vaikutuksia ei oteta huomioon niin merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset riskit vuoden 2021 osalta liittyvät suun terveydenhuollon jonojen kasvuun, lastensuojelun sijaishuollon, kehitysvammaisten palveluasumisen sekä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kustannuksiin.

Katsauksen mukaan pitkittänyt koronapandemia on lisännyt kuntalaisten psykososiaalisentuen tarvetta, tällä kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia tämän ja tulevan vuoden talouteen.

Lisäksi erikoissairaanhoidon kiireettömien toimenpiteiden jonot ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen vuoden aikana.

Maaliskuun lopussa hoitotakuun ylittäneitä potilaita jonotti toimenpidettä vuodeosastolla 68 (Karkkila 14, Vihti 54) ja poliklinikalla 37 (Karkkila 9, Vihti 28).

Hoitovelan purku tulee ennusteen mukaan lisäämään Karviaisen erikoissairaanhoidon kustannuksia tulevaisuudessa.

Yhtenä alkuvuoden huolestuttavana ilmiönä on ollut osalla alueen asukkaista heikentynyt taloudellinen tilanne.

Tämä kehitys on näkynyt aikuissosiaalityössä lisääntyneenä vuokravelkahakemuksina sekä vaikeutena asuttaa kuntalaisia kohtuuhintaiseen asumiseen.

Erikoissairaanhoidossa kuukausittainen heilahtelu voi olla suurtakin, ja kalliin hoidon tasaus vaikuttaa osaltaan kuluihin.

Alkuvuoden osalta erikoissairaanhoidon palvelun käyttö ollut ennakoitua vähäisempää, mutta maaliskuussa palvelun käyttö on lisääntynyt.

Osaltaan HUS:n kuntalaskutukseen tulee vaikuttamaan miten valtio korvaa sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneita kustannuksia.

Kommentoi