Lisää vetovoimaa kirkonkylälle ja samalla koko Vihdille: Kulttuurikeskus toteutuu

Kirkkoniemen koulu otettiin käyttöön 1950-luvulla. Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina hankesuunnitelman ykkösvaiheen rakennuksen muuttamiseksi Vihdin Kulttuurikeskukseksi. Vesa Valtonen

Vesa Valtonen

Kirkonkylässä sijaitsevan Kirkkoniemen koulun muutos Vihdin Kulttuurikeskukseksi käynnistyy.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtaja Erkki Eerolan esityksestä hankesuunnitelman ja ykkösvaiheen toteuttamisen.

Hankkeen toista vaihetta ei aloiteta ennen kuin kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa on arvioitu tarkennettua hankesuunnitelmaa.

Hankesuunnitelman mukaan 1950-luvulla valmistunut Kirkkoniemen koulukiinteistö tarjoaa taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävät puitteet Vihdin kulttuuri- ja järjestötoiminnan, palvelutason ja yhteistyön kehittymiselle.

Kiinteistö tarjoaa suunnitelman mukaan mahdollisuuden paikalliselle esittävien taiteiden ammatin harjoittamiselle, yritystoiminnalle, sekä valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla kiinnostavien ohjelmapalveluiden tuottamiseen, joka lisää kirkonkylän sekä koko Vihdin vetovoimaa ja alueellista kilpailukykyä.

Kirkkoniemen koulun muuttaminen kulttuurikeskukseksi on suunniteltu jaettavaksi kahteen toteutusvaiheeseen.

Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään tilat nykyisin kirkonkylän Pitäjänkeskuksessa toimiville Hiiden Opiston toiminnoille sekä Nummelassa Lankilan tiloissa olevalle teatterille.

Tavoitteena on, että Pitäjänkeskus ja Lankilan tila voitaisiin tämän jälkeen myydä. Edellytyksenä tälle järjestelylle on että myös Vihdin Kevyen Musiikin Yhdistykselle Vikkelle löydetään korvaavat tilat.

Pitäjänkeskuksen ja Lankilan tilan ylläpitokustannukset ovat olleet vuositasolla noin 50 000 euroa.

Kunnan tilapalvelun arvio ensimmäisen vaiheen kustannuksista on 115 000 euroa.

Ensimmäisen vaiheen investointikustannukset on mahdollista kattaa nopealla aikataululla tilajärjestelyistä syntyneillä säästöillä.

Muutostyöt on tarkoitus teettää kunnan vuosisopimusurakoitsijoilla.

Rakennustöitä olisivat kuivaamon ja savenpolton tilojen edellyttämät väliseinät, kivihiojille tehtävät vesipisteet ja korupajaan, lavastepajaan sekä ompelimoon tehtävät ilmankohdepoistot.

Lavastepajaan järjestetään voimavirta työkoneita varten.

Tanssisaliksi muutettaviin entisiin luokkahuoneisiin hankitaan tanssimatot sekä seinälle tanssipeilit.

Palo-osastointiin liittyen uusitaan tarvittaessa palo-ovia. Sähköjärjestelmään tehdään uusien toimintojen edellyttämät muutokset.

Mahdollisesti tarvittavat uudet valaisimet ovat LED-valaisimia.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä täydennetään voimassa olevien vaatimusten mukaiseksi.

Tilakohtaiseen ilmanvaihtoon ei tehdä muutoksia.

Ilmanvaihtokoneet ovat vanhoja, mutta niitä vaihdetaan vastalaitteiden vioittuessa korjauskelvottomiksi.

Kuluvan vuoden budjetissa kulttuurikeskuksen muutostöihin on varattu 100 000 euroa.

Kunnanhallitukselle annetun selvityksen mukaan kulttuurikeskuksen toiminta voidaan käynnistää hankesuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

On mahdollista, että joitakin korjauksia kuten ulkovalaistuksen uusiminen sekä räystäsrakenteiden puuosien uusiminen ja maalaus jäävät tehtäviksi vuosikorjausten yhteydessä myöhemmin.

Kulttuurikeskuksen kaltaisiin hankkeisiin on mahdollista hakea investointia varten avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Avustuksia myönnetään määrärahojen puitteissa.

Avustus voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen kustannuksista. Lisäksi on mahdollista hakea Leader Ykkösakselin avustusta.

Näiden rahoitusmuotojen lisäksi on selvitetty muita avustuslähteitä, joiden tuesta pääosa kohdistuu toiminnan käyttötalouden tukemiseen.

Kakkosvaihe

Hankesuunnitelman mukaan kulttuurikeskuksen muutostöiden kakkosvaiheessa uusittaisiin nykyinen auditorio.

Tilan nykyinen ilmanvaihto ei toimi eikä vastaa nykyisiä auditoriolle asetettavia ilmanvaihdon vaatimuksia.

Katsomo rakenteet on suunniteltu uusittavaksi paremman näkyvyyden aikaansaamiseksi.

Kakkosvaiheen suunnitelmaan sisältyy myös näyttämön laajentaminen.

Taloteknisistä järjestelmistä ei ole hankesuunnitteluvaiheessa laadittu toteutussuunnitelmaa, joten kyseisen kustannuserän tarkka arvioiminen on vaikeaa.

Lähivuosien taloussuunnitelmassa kulttuurikeskuksen kakkosvaiheen toteuttamiselle on varattu ensi vuodelle alustavasti 500 000 euroa.

Kommentoi