Pappilan kaava valmis lausunnoille – asumista alueella aiotaan tiivistää

Pappilan kaava etenee Vihdin kirkonkylässä. Maija-Liisa Nyman

Useiden vuosien ajan valmisteltu kirkonkylän pappilan asemakaavan muutos ja kaavaehdotus ovat nyt valmistuneet kunnanhallituksen käsittelyä varten.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus asettaisi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville ja lähettäisi sen laajalle lausuntokierrokselle.

Kyseessä on pappilan ympäristössä noin viiden hehtaarin laajuinen alue, jota on tarkoitus kehittää nykyistä tiiviimmäksi asuinalueeksi.

Kaavamuutosalue sisältää Pappilan asemakaavan mukaisen rakennuspaikan, sen eteläpuolella sijaitsevan rivitalokorttelin sekä Parkinmäen ja Pappilanmäen lähivirkistysalueet.

Suunnittelualue rajautuu etelässä Karjalantiehen, pohjoisessa Parkinmäentiehen ja Pappilanpellon kouluun, lännessä Parkintien varren rakennetun rivitalokiinteistön ja lähivirkistysalueen rajaan sekä idässä Pappilanmäkeen rajoittuviin rakennuskortteleihin.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ollut tutkia Pappilan alueelle sijoittuvan käyttämättömän rakennusoikeuden siirtomahdollisuuksia.

Samalla on selvitelty muilta osin alueella voimassa olevien kaavojen ajanmukaisuutta.

Tavoitteena on parantaa rakennusoikeuden toteuttamisen mahdollisuuksia alueella.

Tämän lisäksi kaavamuutoksen tavoitteena on turvata riittävät virkistysmahdollisuudet alueen asukkaiden tarpeisiin sekä toimivat virkistysyhteydet alueella ja sen lähiympäristössä.

Kaavamuutosalueelle tehtiin arkeologinen inventointi vuonna 2012, jonka perusteella alueelta löytyi entuudestaan tuntematon muinaisjäännös.

Inventoinnin mukaan alueella on havaittavissa jäännöksiä pappilan vanhemmasta rakennuskannasta. Kaavamuutosalueella on selvästi erottuva suurehko rakennuksen pohja sekä mahdollisia kellarikuoppia.

Muinaisjäännösalue ulottunee mäen juurelta nykyisen pappilan pihamaalle. Rakennuksen perustukset kuulunevat nykyistä 1800-luvulla rakennettua pappilaa vanhempaan rakennusvaiheeseen.

Kommentoi