Vihdin kunnanhallitus yksimielinen: Jere Laine talousjohtajaksi

Vihdin kunnan talousjohtajaksi valittiin kunnanhallituksen maanantaisessa kokouksessa yksimielisesti Juuan kunnan talouspäällikkö Jere Laine.

Hakemuksen ja siitä ilmenevien koulutuksen ja työkokemuksen sekä haastatteluissa saadun käsityksen perusteella Jere Laine todettiin ansioituneeksi ja soveltuvimmaksi talousjohtajan virkaan.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Laineen on toimitettava selvitys terveydentilastaan ennen virkavaalin vahvistamista.

Kunnanhallitus oikeutti kunnanjohtajan vahvistamaan virkavaalin ja päättämään talousjohtajan palkkauksesta virkamääräyksen yhteydessä.

Määräajassa virkaa haki 19 henkilöä, joista 17 täytti viran kelpoisuusehdot.

Keskeisiä kelpoisuusehtoja olivat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä talouden tuntemus sekä kokemus johtamis- ja kehittämistehtävistä.

Vihdin kunnan talousjohtajana vuoden 2020 alusta lähtien työskennellyt Henri Seppänen valittiin Rauman kaupungin sivistystoimialan talous- ja hallintopäällikön virkaan.

Ennen Vihtiin siirtymistä Seppänen oli Rauman kaupungin talousjohtaja.

Henri Seppäsen viimeinen virassaolopäivä Vihdin kunnassa on kuluvan viikon lopussa.

Kommentoi