Kuntavaalit 2021: Klikkaa tästä Vihdin vaalikoneeseen – väittämiä ruuhkamaksuista vauvarahaan

Vaalikoneessa on kaikkiaan 20 väittämää. Kuvakaappaus luoteis-uusimaa.fi/vaalikone

Luoteis-Uusimaan ja Vihdin Uutisten yhteisessä Vihdin kuntavaalikoneessa on kaikkiaan 20 väittämää, joihin vastataan liukuvalla asteikolla täysin erimieltä – täysin samaa mieltä.

Kuntavaaliehdokkaat ovat voineet kirjoittaa kuhunkin kysymykseen myös perusteluja, ja tätä mahdollisuutta ehdokkaat ovatkin käyttäneet hyväksi ahkerasti.

Vastaamalla väittämiin voi etsiä itselle sopivaa ehdokasta. Koneessa voi myös selata ehdokkaita ja etsiä yksittäisen ehdokkaan vastaukset.

Klikkaa tästä Vihdin vaalikoneeseen.

Vaalikoneen väittämät ovat:

Talous  

Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen karsiminen. 

Kunnan palveluja täytyy siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettaviksi. 

Olisi hyvä, että kuntaani tulisi lisää ulkomaalaista työvoimaa. 

Arki  

Alakoulujen minimioppilasmäärää pitää nostaa ja pienimpiä kyläkouluja lakkauttaa. 

Kouluverkkoa pitää tarkastella uudestaan Nummelassa. 

Kunnan pitää vähentää ylläpidettävien liikuntapaikkojen määrää ja kehittää vain suosituimpia. 

Vihtiin pitää saada kunnallinen pysäköinninvalvonta. 

Terveyskeskusmaksut pitää poistaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen hoitoon. 

Kunnan pitää maksaa syntyvien lasten perheille vauvarahaa. 

Kunta  

Vihdin kunnan täytyy edelleen vastustaa yksityisautoiluun kohdistuvia ruuhkamaksuja. 

Haja-asutusalueelle rakentamista ja rakennuslupien myöntämisehtoja pitää helpottaa. 

Vilkkaasti liikennöityjä läpiajettavia yksityisteitä pitää kunnan tukea nykyistä enemmän. 

Vihdin kunnan pitää jatkaa omaisuuden myymistä.

Kunnan työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä lomauttaa edes kovissa säästöpaineissa. 

Kunnallisissa ruokapalveluissa pitää painottaa nykyistä vahvemmin lähituotteita, vaikka muualta ostaminen olisi halvempaa. 

Arvot  

Kunnan kehittämisen painopiste pitää nykyistä vahvemmin keskittää Nummelaan. 

Kirkonkylään pitää saada terveyspalveluille toimipiste.

Päätöksenteossa ympäristö pitäisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle silloin, kun nämä ovat keskenään ristiriidassa. 

Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. 

Vihdin pitää panostaa Nuuksion kansallispuistoalueen hyödyntämiseen kunnan vetovoimatekijänä nykyistä vahvemmin.

Kommentoi