Budjetista syntyi äänestysruljanssi – kunnanjohtaja Erkki Eerola jätti kunnanhallituksen esitykseen eriävän mielipiteensä

Kunnanhallituksen budjettiesityksessä valtuustolle ei ole Vihtijärven koulun ja Vanjärven päiväkodin lakkauttamista. Maija-Liisa Nyman

Vesa Valtonen

Kunnanhallituksen esitys Vihdin kunnan ensi vuoden talousarvioksi ja talouden tasapainottamisen ohjelmaksi syntyi tiistai-iltana lukuisten äänestysten jälkeen.

Kunnanjohtaja Erkki Eerola jätti kunnanhallituksen budjettiesitykseen eriävän mielipiteensä. Eerolan mielestä kunnanhallituksen budjettiesitys ei täytä kuntalain mukaista edellytystä talouden tasapainosta.

Budjetti ja talousohjelma käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa 9.11. Kunnanhallitus esittää nyt äänestyksen 7-2 tuloksena muun muassa, että Vihtijärven koulun lakkauttaminen ja Vanjärven päiväkodin lakkauttaminen poistetaan karsintalistoilta.

Koulun ja päiväkodin poistamista karsintalistalta esitti Kari Viherkanto Varpu-Leena Malmgrenin kannattamana. Äänestyksessä heidän kannallaan olivat myös Tuija Sundberg, Sari Metsäkivi, Olli Pekka Hatanpää, Tapio Karjalainen ja Veli-Matti Laitinen.

Kunnanjohtaja Erkki Eerolan esitystä eli Vanjärven päiväkodin ja Vihtijärven koulun lakkauttamista kannattivat Olli Ikonen ja Anu Rajajärvi.

Kunnanhallitus esittää kunnanjohtajan esityksen mukaisesti, mutta äänin 6-3 kokouspalkkioiden vähentämistä ensi vuonna 29 000 eurolla.

Ei täytä kuntalain mukaista edellytystä talouden tasapainosta.

Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Samalla äänestystuloksella kunnanhallitus esittää loma-aikojen asiakasmaksuhyvitysten poistamista.

Olli Ikonen esitti Tapio Karjalaisen ja Olli Pekka Hatanpään kannattamana yleis- ja kohdeavustusten karsimisesta luopumista. Kunnanhallitus oli tästä esityksestä yksimielinen.

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 6-3 Sari Metsäkiven esityksen, jonka mukaan nykyisestä kirjastoautosta ei luovuta ja kirjastoautotoiminnan jatkumista selvitetään. Kirjastoautovirkailijan tehtävää ei toistaiseksi täytetä.

Kunnanhallituksen esityksessä valtuustolle ei ole päällekkäisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden vuokra-avustusten poistamista. Tämä Olli Ikosen esittämä linjaus syntyi äänin 6-3.

Kunnanhallitus linjasi yksimielisesti, että avustusmäärärahoja ei palauteta viime vuoden tasolle.

Ikonen esitti myös, että esitys Vihdin Piristä luopumiseksi muutetaan muotoon ”Vihdin Pirttiä kehitetään”. Tämän hallitus hyväksyi yksimielisenä esityksenä valtuustolle.

Sari Metsäkivi esityksenä oli yksityistieavustusten 20 prosentin vähentämisestä luopuminen. Tapio Karjalainen teki vastaavan esityksen perusparannusavustusten vähentämisen suhteen. Nämä esitykset kunnanhallitus otti yksimielisenä budjettiesitykseensä.

Kunnanjohtaja esitti ympäristötarkastajan määräaikaisen tehtävän lopettamista,. Tämän hallitus hyväksyi äänin 6-3 budjettiesitykseensä.

Veli-Matti Laitinen esitti, että määräaikaista kotoutusohjaajaa ei palkata ja että brändikehittäjän tehtävää ei vakinaisteta. Nämä esitykset hallitus otti äänin 6-3 budjettiesitykseen.

Kunnanhallituksen budjettiesityksen mukaan kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön perusteet sekä avustusperiaatteet ja tilavuokrat määräytyvät tasapuolisesti ja läpinäkyvästi.

Hallituksen esityksessä palvelulupaukseksi halutaan kohdentaa joukkoliikennettä käyttäjämääriltään tarpeellisiin vuoroihin ja yhteysväleihin sekä kehitettään pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa opiskelu- ja työmatkaliikennettä.

Joukkoliikenne

Kunnanhallitus hyväksyi omaan budjettiesitykseensä yksimielisesti kunnanjohtajan uudet muotoilut, joiden mukaan joukkoliikenteen informaatiota parannetaan Vihdin linja-autoasemilla ja

sähköisissä palveluissa ja että yhtenäistä lipputuotetta edistetään läntiselle Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle.

Lisäksi edessä on joukkoliikenteen järjestämistavan uudelleenarviointi.

Budjettiesityksessä on myös tavoite, jonka mukaan linja-autoasemalla

Nummelassa ja Kirkonkylässä on joukkoliikenteen informaatio selkeämmin

nähtävillä sekä lipputuotteet ja aikataulut saatavilla sähköisessä palvelussa.

Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus lisäsi strategisiin tavoitteisiin etätyön tavoitteeksi ensi vuodelle sen, että kunnan toimipisteiden käyttöä etätyöpisteinä on kokeiltu.

Kommentoi