Lautakunta: Nummelan koulun pihalle uudet tilaelementit

Nummelan koulun pihaan on tulossa uusia tilaelementtejä. Vesa Valtonen

Lasten ja nuorten lautakunta pyytää kaavoitus- ja teknistä lautakuntaa sekä kunnan tilapalvelua hankkimaan Nummelan koulun pihalle nykyisiä tilaelementtejä korvaavat tilaelementit ja toimittamaan mahdollisen tarkentuneen kustannusarvion.

Lautakunnalle tehtyjen selvitysten mukaan Nummelan koulun pihassa olevat viiden opetustilan ja hallintotilan elementtirakennukset pitää korvata uusilla jotta Nummelan alueella olisi riittävästi opetustiloja lukuvuonna 2021-2022.

Nummelan koulun kuudesluokkalaisten opetus järjestetään toistaiseksi edelleen Nummelanharjun koulun tiloissa.

Nummelan koulussa on ollut sisäilmaan liittyviä haasteita aika ajoin. Lautakunnalle annetun selonteon mukaan tutkimuksissa ei ole löydetty syytä oireiden esiintymiseen. Mikrobeja ei ole löytynyt ja koulun rakenteet on todettu kuviksi.

Kunnan sisäilmatyöryhmä on selvittänyt on rakenteellisten tutkimusten lisäksi selvittänyt käyttäjien kokemuksia yhteistyössä Työterveyslaitoksen edustajien kanssa.

Sisäilmatyöryhmän esityksen mukaan Nummelan koululle pitäisi tehdä laaja kuntokartoitus oirehtimisia aiheuttavan syyn selvittämiseksi. Kartoituksen tulosten perusteella on mahdollisuudet tehdä päätöksiä mahdollisesti tarvittavista korjaustöistä.

Tilaelementtien hankintaa on tänä vuonna käsitelty muutamaan kerran lasten ja nuorten lautakunnassa.

Tammikuussa oli tarkoitus varautua myös siihen, että mikäli Nummelan koulun sisäilmatilanne on kelvoton niin harkittavaksi tulisi jopa 24 uuden opetustilan hankkiminen koululle tai vastaavien opetustilojen hankkiminen.

Tammikuun kokouksessa Nummelan koulun väliaikaisista tilaratkaisuista ei tehty päätöksiä vaan asia jätettiin pöydälle lisäselvittelyjä varten.

Nummelan koululle tarvitaan väliaikaisia opetustiloja kahdeksi seuraavaksi kouluvuodeksi ikääntyneiden parakkiluokkien tilalle.

Opetustilojen puute on helpottumassa sitten kun Pajuniityn alueelle valmistuu uusi koulu.

Kommentoi