”Karviainen oli silloin myllerryksessä” – Aluehallintovirastolta huomautus: lastensuojelulain määräaikoja ei noudatettu

Karviaisten lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Janica Laaksonen ja perhekeskuksen palvelupäällikkö Kirsi Hatanpää iloitsevat siitä, että resurssit ovat tällä hetkellä Karviaisten perheiden linjalla paremmat kuin viime vuonna. Annukka Tallberg

Annukka Tallberg

Vihdissä ja Karkkilassa on ollut vaikeuksia noudattaa lastensuojelulain määräaikoja. Perusturvakuntayhtymä Karviainen sai huomautuksen aluehallintovirastolta määräajan noudattamatta jättämisestä. Tarkastelujakso koskee ajanjaksoa 1.10.2019 – 31.3.2020. Myös Lohjalle on annettu huomautus.

Aluehallintovirasto käsitteli valvonta-asiana niiden kuntien vastaukset, joissa lastensuojelulain mukaiset määräajat olivat ylittyneet.

Tarkastelujaksolla korostui pienten kuntien sekä sote-kuntayhtymien erityiset vaikeudet saada rekrytoitua sosiaalityöntekijöitä.

– Tuolloin Karviaisten perheiden linjalla oli oikea ”hurlumhei-vaihe”; työntekijöitä oli sekä sairaana, että siirtymässä toisiin työtehtäviin, jonka lisäksi oli myös työpaikanvaihdoksia, Karviaisen perhekeskuspäällikkö Kirsi Hatanpää sanoo viitaten tarkastelujakson ajankohtaan.

Aluehallintovirasto kiinnitti valvonnassaan erityistä huomiota kuntien tosiasiallisiin toimenpiteisiin sekä siihen, miten edellisen vuoden tarkastelujaksolla tehdyt toimenpiteet olivat vaikuttaneet määräajoissa pysymiseen.

Hatanpää kertoo lisäksi toimenkuvansa muuttuneen samoihin aikoihin: johtavan terapeutin töiden lisäksi hän otti vastuulleen perheiden linjan johtajan tehtävät.

– Aikaa ei tullut lisää, mutta töitä tuli. Lisäksi tilastoa vääristävät jonkin verran myös puutteelliset merkinnät tietojärjestelmässä; saapuneen lastensuojeluilmoituksen käsittely on aloitettu määräajan sisällä, mutta työntekijä ei ole ehtinyt tai muistanut kirjata sitä ohjelmaan.

Lastensuojelulaki edellyttää, että saapunut lastensuojeluilmoitus käsitellään seitsemän työpäivän sisällä. Karviaisessa kaikki ilmoitukset on käsitelty viimeistään 8–14 vuorokauden sisällä.

– Käsittelyn aloittaminen tarkoittaa tarkalleen ottaen sitä, että sosiaalityöntekijä perehtyy ilmoitukseen ja aloittaa toimenpiteiden suunnittelemisen, Karviaisen lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Janica Laaksonen selvittää.

– Suurin osa ilmoituksista käsitellään alkuarviointitiimissä, johon kuuluu kolme sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaajaa.

Haasteita ilmoitusten käsittelyyn määräajassa on tuonut tiimin työntekijöiden vaihtuvuus.

Laaksosen mukaan Karviaisen alueella on tällä hetkellä lastensuojeluasiakkuuksia noin 150, minkä lisäksi sosiaalihuoltolain asiakkuuksia on noin 300.

– Vuoden alussa tilanne on kohentunut ilmoitusten osalta: ilmoituksia on tehty alkuvuonna vähemmän kuin viime vuoden marras-joulukuussa, Laaksonen kertoo.

– On kuitenkin todella tärkeää, että lastensuojeluilmoituksia tehdään, sillä näin pääsemme auttamaan lapsia ja perheitä.

Hatanpää ja Laaksonen näkevät toiveikkuutta haastavassa tilanteessa.

– Pääsääntöisesti perheet lähtevät työskentelyyn hyvin mukaan ja haluavat apua lapsilleen ja nuorilleen, he kertovat.

– Olemme oppimassa jotakin uutta: nuorempien sukupolvien tehtävänä on purkaa tunneperäisiä traumoja ja niiden äärellä olemme nyt, Kirsi Hatanpää sanoo.

Näin lain noudattamista valvotaan

THL pyytää kunnilta ja kuntayhtymiltä kaksi kertaa kalenterivuodessa tiedot siitä, miten lastensuojelulaissa säädettyjä määräaikoja noudatetaan.

Kyseessä on lakisääteinen määräaikaiskysely. Aluehallintovirasto käsittele valvonta-asiana niiden kuntien vastaukset, joissa määräajat ylittyvät.

Aluehallintovirasto kiinnittää valvonnassaan erityistä huomiota kuntien tosiasiallisiin toimenpiteisiin sekä siihen, miten edellisen vuoden tarkastelujaksolla tehdyt toimenpiteet olivat vaikuttaneet määräajoissa pysymiseen.

Kommentoi