Jalkakäytävien kunnossapito on kiinteistönomistajien vastuulla – lumi on vaikeuttanut liikkumista

Tiistaina Harjutien jalkakäytävä oli moitteettomassa kunnossa. Mäen jyrkkyys tuo haastetta kunnossapitoon ja liikkumiseen. Annukka Tallberg

Annukka Tallberg

Nummelassa Harjutiellä kertynyt lumi on aiheuttanut vaaranpaikkoja liikenteessä, kun jalankulkijat ovat liikkuneet auraamattoman jalkakäytävän vuoksi ajotiellä.

Harjutiellä jalkakäytävän auraus ja kunnossapito kuuluvat kiinteistönomistajan vastuulle.

– Kiinteistönomistajien velvollisuutena on aurata jalkakäytävä ja tarvittaessa poistaa kadun vierelle kertyneet lumivallit, samoin aurauksessa tontille johtavien teiden liittymiin kertyneet lumet, Vihdin kunnan katumestari Jari Kokkonen muistuttaa.

Pääsääntöisesti jalkakäytävien kunnossapito on kiinteistöjen vastuulla. Kun kyseessä on kevyen liikenteen väylä, on kunta velvollinen huolehtimaan kunnossapidosta.

– Kiinteistö on vastuussa kunnossapidon laiminlyönnistä onnettomuustapauksissa. Harjutien kunnossapito on useammalla eri kiinteistöllä, Kokkonen selvittää.

Kokkonen neuvoo liikkujia ”käyttämään maalaisjärkeä”.

Kannattaa käyttää maalaisjärkeä, missä on turvallisinta kulkea.

– Jos niin jalankulkutie kuin ajoratakin on auraamatta, kannattaa käyttää maalaisjärkeä, missä on turvallisinta kulkea. Joskus tilanne voi olla niin huono, ettei kevyen liikenteen väylälle kannata mennä.

– Esimerkiksi jos ajorata on juuri puhdistettu lumesta ja se täyttää jalankulkutien tilapäisesti.

Isännöitsijä Matti Halonen Realia Oy:sta kertoo, että osa Harjutien jalkakäytävän kunnossapidosta kuuluu Realialle, ja osa jalkakäytävästä on muiden kiinteistöomistajien vastuulla.

– Harjutien kunnossapito on yksi Nummelan hankalimmista paikoista, sillä juuri tien mutka ja jyrkkyys tuovat liikkumiseen haastetta. En osaa sanoa, missä kunnossa jalkakäytävä tällä hetkellä on.

– Käytämme aurauksessa paikallisia yksityisiä huoltoyhtiöitä, jotka ovat hoitaneet hommansa moitteetta. Tänä vuonna ei ole tullut vielä yhtään valitusta.

Tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kiinteistölle. Nämä toimet eivät saa vaikeuttaa kadun talvikunnossapitoa; kiinteistöjen lumia ei siis saa tuoda katualueelle eikä katujen näkemäalueille.

– Ympäristöviranomainen voi määrätä tontinomistajan poistamaan lumet tällaisissa tapauksissa ja määrätä tontinomistajan tekemään puhtaanapitovelvollisuutensa, Jari Kokkonen selvittää.

Kokkonen kertoo vastuiden kunnossapidettävistä jalkakäytävistä selviävän viime kädessä katusuunnitelmasta.

Tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä.

Lumivallit poistetaan siten, etteivät ne esimerkiksi häiritse liikenteen näkyvyyttä, haittaa liikaa jalankulkua tai aiheuta muuta haittaa.

Tontinomistaja vastaa aina myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Vihdin kunnalla on kaksi urakoitsijaa huolehtimassa talvikunnossapidosta: Niko Ahlqvist ja Toni Korpela. Heillä on käytössään useita koneita.

Katujen kunnossapito

Kenen vastuulla?

Kunta huolehtii muiden kuin valtiolle kuuluvien tieosuuksien tai yksityisteiden kunnossapidosta.

Pääsääntö katujen kunnossapidosta kuuluu kunnalle siltä osin kuin sitä ei ole kunnossapitolaissa säädetty tontinomistajan tehtäväksi.

Joskus voi syntyä epätietoisuutta siitä, kuinka laajalle ulottuvat tontinomistajalle kuuluvat jalkakäytävän talvikunnossapitotehtävät.

Kunnalle tarkoitetut teiden kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset: katumestari Jari Kokkonen, puh. 0500 818 015, jari.kokkonen@vihti.fi.

Kommentoi