Tulot 2 450 e/kk, 3 863 e/kk tai 7 065 e/kk – katso miten sinun perheesi taloudelle käy ensi vuonna

Nurmijärvi haluaa lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja ikäihmiset mukaan suunnittelemaan palveluverkkoaan. Kuvituskuva. Johanna Erjonsalo / Arkisto

Mikko Välimaa

Keskituloisten työntekijäperheiden taloustilanne ei ole juurikaan helpottamassa tänä ja ensi vuonna, vaikka Suomen taloudella pyyhkii nyt todella hyvin.

Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n tekemien ennuste-esimerkkien mukaan myös tulonsiirtoja saavissa yksinhuoltajaperheissä vuodet 2017–18 näyttävät aiempaa tiukemmalta.

PT on tehnyt ennusteet neljälle eri perhetyypille: hyvätuloiselle pariskunnalle, toimihenkilö- ja työntekijäperheelle ja yksinhuoltajaperheelle.

Lisäksi ennusteessa ovat mukana ansiosidonnaisella tuella elävä ja työmarkkinatuella kituutteleva sinkku sekä eläkeläispariskunta.

Ylivoimaisesti parhaiten taloustilanne on PT:n mukaan kehittynyt viime vuosina yksinhuoltajaperheillä, joissa käytettävissä olevat reaalitulot nousevat vuosina 2011–2018 lähes 12 prosenttia.

Tänä ja ensi vuonna tilanne kuitenkin kääntyy hallituksen politiikan takia ja yh-perheissä reaalitulojen kehitys valahtaa miinukselle.

Palkansaajaperheissä reaalitulot ovat vuosina 2011–2018 putoamassa 1–3 prosenttia. Tämä ja ensi vuosi ovat heille kuitenkin edellisvuosia valoisampia, ja ostovoima nousee.

Kaikkein eniten ostovoima kasvaa tänä ja ensi vuonna hyvätuloisella pariskunnalla.

Kaikkien heikointa ostovoiman kehitys on puolestaan ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevalla työttömällä.

Alla on PT:n kuvitteelliset esimerkit perheiden talouskehityksestä. Kursivoinnit ovat toimituksen tekemiä.

Hyvätuloinen pariskunta:

Puolisot ansaitsevat vuoden 2017 kuukausipalkkoina 7 056 ja 5 667 euroa kuussa. Käytettävissä olevien tulojen kasvu on aiempia vuosia parempaa 2017–2018.

Esimerkkiperheistä sen ostovoima paranee eniten tänä vuonna

Toimihenkilöperhe:

Puolisot ansaitseva tänä vuonna 3 863 ja 3 062 euroa kuussa. Ostovoima kärsii julkisen sektorin lomarahaleikkauksista, sillä toinen perheen palkansaajista työskentelee julkisella sektorilla.

Toisaalta perhe hyötyy matalista koroista ja asuntovelkaisena kotitaloutena se onkin kohdannut muita perheitä matalamman inflaation viime vuosina.

Työntekijäperhe:

Puolisot tienaavat 2 450 ja 2 349 euroa kuussa. Nimelliset tulot kasvavat tänä vuonna toimihenkilöperhettä enemmän, koska perheen molemmat palkansaajat ovat yksityisellä sektorilla.

Vuokrien nousu kuitenkin syö ostovoimaa verrattuna omistusasujiin.

Yksinhuoltajaperhe:

Ainoan vanhemmat palkka on 2 078 euroa kuussa. Ostovoiman kehitys on ollut hyvin nousujohteista aiempina vuosina tulonsiirtojen ansiosta. Vuosina 2017–2018 perheen saamat tulonsiirrot kuitenkin leikkaantuvat eikä ansiokehitys riitä kasvattamaan ostovoimaa vaan se alenee selvästi

Työttömät:

Työmarkkinatuella olevan työttömän ostovoima laskee vuosina 2017–2018. Leikkaus työttömyyspäivärahaan tarkoittaa, että työmarkkinatuella oleva esimerkkihenkilö tippuu toimeentulotuen varaan

Ansiosidonnaisella päivärahalla (entinen kuukausipalkka 2 989 euroa) elävän työttömän ostovoiman kehitys on ennustevuosina kaikkein heikointa Vaikka nimellinen kehitys onkin positiivista, seuraa muita perheitä korkeammasta inflaatiosta, että ostovoima heikkenee.

Eläkeläispariskunta:

Eläkeläispariskunnan toisen puolison eläke on 2 066 euroa kuussa ja toinen puoliso elää kansaneläkkeen varassa. Heidän ostovoimansa heikkenee 2017–2018.

Nimellistulojen kehitystä jarruttaa tänä vuonna kansaneläkkeeseen tehty leikkaus. Ensi vuonna takuueläkkeeseen tulee korotus, mutta työeläkeindeksi kasvaa hitaasti

Nämä vaikuttavat laskelmiin

Palkansaajien tutkimuslaitos on tehnyt ennusteet 7 esimerkkiperheen ostovoiman kehityksestä vuosina 2011–2016.

Uusin ennuste on vuosille 2017–18.

Laskelmissa huomioidaan muutokset verotuksessa, sotumaksuissa, sosiaaliturvassa, asuntolainojen hoitokuluissa ja kotitalouskohtaisissa inflaatiovauhdeissa.

Kommentoi