Liikenneturvallisuutta kehitetään Nummelanharjulla kolmessa liittymässä – Asemantien ja valtatie 25:n risteysalueelle kaavaillaan eritasoliittymää

Hiidenrannasta rakennettiin Haapakyläntieltä tieyhteys valtatie 25:n suuntaisesti Kaukoilantielle vuonna 2012. Nyt valtatie 25:n kolmen liittymän turvallisuutta aiotaan lisätä. Asemantien liittymän on suunnitteilla eritasoliittymä. Vesa Valtonen

Vesa Valtonen

Valtatie 25:n liikenneturvallisuuden kehittäminen Nummelanharjulla on käynnistymässä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on julkaissut kuulutukset suunnittelun aloittamisesta Hiidenrannan liittymän ja Veikkoinkorven liittymien alueilla sekä Asemantien ja valtatie 25:n liittymäalueella.

Ajoittain varsin ruuhkaiseen ja vaaralliseen Asemantien ja valtatie 25:n liittymään on kuulutuksen mukaan tarkoitus suunnitella eritasoliittymä.

Lisäksi suunnitelmissa järjestellä läheisten teiden, katujen ja levähdysalueiden sijainteja ja yhteyksiä.

Hiidenrannan ja Veikkoinkorven liittymien tiesuunnitelman tarkoituksena on parantaa valtatien liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta rakentamalla lisäkaistat valtatien ja Vihdintien liittymään sekä järjestellä läheisten teiden ja katujen liittymiä ja yhteyksiä.

Kommentoi