Kunnanhallitus viimeisteli elinkeinostrategiaa

Vihdin elinkeinostrategia on nyt valmistunut kunnanhallitukselta valtuustokäsittelyä varten. Vesa Valtonen

Vihdin kunnan elinkeinostrategiaa vuosille 2021-2025 viimeisteltiin kunnanhallituksessa maanantaina.

Visio ”Vihti on Uudenmaan kiinnostavin sijaintikunta toimintaansa kasvattaville yrityksille” muutettiin muotoon ”Vihti on Uudenmaan kiinnostavin kunta toimintaansa kasvattaville yrityksille.” Kunnanhallitus muutti myös esimerkiksi lauseen ”Oma kehittämisalueensa Vihdissä on Nummelan lentokenttä” muotoon ”Vihdissä on Nummelan lentokenttä.”

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtaja Erkki Eerolan tekemät lukuisat muutosesitykset yksimielisesti.

Elinkeinostrategiaa työstettiin viime vuoden aikana neljässä työryhmässä.

Hallituskäsittelyssä päätettiin erääksi linjaukseksi se, että asiakkaan tarpeet ratkaistaan yritysmyönteisellä ja joustavalla tavalla.

Alkuperäisessä esityksessä tämä linjaus ilmaistiin niin, että asiakkaan tarpeet pyritään ratkaisemaan.

Kunnanhallituksen käsittelyssä monia muitakin tavoitteita terävöitettiin.

Kunnanvaltuuston käsittelyyn menevän strategian mukaan Vihdin kunta varautuu yritysyhteistyössä kunnallistekniikan rakentamiseen ja asian nopeaan luottamusmieskäsittelyyn. Tästä linjauksesta poistettiin sana ”tarvittaessa”.

Strategian mukaan Vihdin kunta mahdollistaa yritystoiminnan kehittymisen ohjaamalla yhdyskuntarakentamista, kaavoittamalla yritysalueita, parantamalla kunnan liikenteellistä ja digitaalista saavutettavuutta, lisäämällä markkinoinnilla kunnan vetovoimaa asukasluvun kasvattamiseksi ja yritysten työvoimatarpeiden turvaamiseksi sekä päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnilla.

Myös brändityön merkitystä kunnanhallitus halusi korostaa poistamalla strategiasta tarpeettomia sanamuotoja.Hallitus halusi myös korostaa Vihdin asemaa ja merkitystä Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun alueella.

Vihti on strategian mukaan nyt tulevaisuutta ennakoiva, kestävän elinkeinotoiminnan mahdollistaja; yritysalueiden kehittämisessä huomioidaan kestävän kehityksen mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnan kilpailukykytekijänä – nykyisessä ja kokonaan uudessa liiketoiminnassa.

Vihdin merkitystä halutaan korostaa kiinnostavana ja tunnettavuuttaan lisäävänä kuntana.

Eräs keino on alueellisen markkinatilanteen huomioiminen tonttien hinnoittelussa.

Tavoitteena on myös luonnonläheisten elämysten tarjoaminen aktiivimatkailijoille. Eräs keino on Nuuksion käyttömahdollisuuksien kehittäminen Vihdin matkailun kannalta.

VisitVihti -verkkosivujen sisältöä aiotaan laajentaa ja parantaa niiden näkyvyyttä.

Elinkeinostrategian vuosille 2021-2025 hyväksyy kunnanvaltuusto, jonka vuoden ensimmäinen kokous pidetään 15. helmikuuta.

Kommentoi