Isoja hankkeita edessä – Vihdin seurakunnan talousasioissa tavoitteena on hallittu kehitys

Nummelan seurakuntakeskuksen peruskorjaamisen on arvioitu maksavan neljä miljoonaa euroa. Käytössä on nyt myös tilaelementtejä. Vesa Valtonen

Vesa Valtonen

Vihdin seurakunnalla on tarvetta erityisesti kahteen suureen investointiin.

Nummelan seurakuntakeskuksen peruskorjauksen alustava kustannusarvio on noin neljä miljoonaa euroa. Hanketta on ajoitettu vuodelle 2024.

Vainajien säilytystilaa ja hautausmaantoimistoa on alustavasti suunniteltu monitoimirakennukseen, jonka alustava kustannusarvio on noin miljoona euroa. Rakennusvuosi olisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 2023.

Seurakunnan talousasioita käsiteltiin kirkkovaltuuston torstaisessa kokouksessa siunauskappelin investointivarauksen purkamisen yhteydessä.

Seurakunta teki vuoden 2015 tilinpäätöksessä 600 000 euron suuruisen investointivarauksen siunauskappelin korjaamista varten.

Siunauskappelin kunto osoittautui arvioitua huonommaksi ja korjaamisesta luovuttiin.

Siunauskappelin purkupäätös vahvistettiin Kirkkohallituksessa syyskuussa 2018.

Vihdin kunta myönsi siunauskappelille purkuluvan huhtikuussa 2019.

Investointivarauksen purkaminen tuli käsiteltäväksi, koska hanke ei sellaisenaan toteudu.

Tilintarkastajan mukaan varaus kannatti purkaa tuloslaskelmaan, jolloin seurakunnan tulos viime vuodelta on varauksen suuruuden verran parempi.

Käsiteltävänä oli myös Vihdin seurakuntatalon jäljellä olevan hankintamenon kirjaaminen alas kertaluontoisena poistona.

Viime vuodelta seurakunnalle arvioidaan kertyvän ylijäämää noin 230 000 euroa. Vihdin seurakuntatalon alaskirjauksen jälkeen seurakunnalla on ylijäämätilillä noin 120 000 euroa.

Vuoden 2019 lopussa taseessa oli aikaisempien vuosien ylijäämiä yhteensä vajaat 1,4 miljoonaa euroa.

Seurakunnan oma pääoma oli tällöin vajaat 9,2 miljoonaa euroa, Summassa ovat mukana rakennusten ja maa-alueiden arvot ja esimerkiksi ja ylijäämätilit.

Torstaisessa valtuuston kokouksessa todettiin, että seurakunnan peruspääoma on Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisella tasolla seurakuntatalon alaskirjauksen jälkeen.

Ylijäämien tilien saldon on hallintojohtaja Tapio Yliluoma luokitellut hälyttävän pieneksi.

Seurakunnan talouden tasapainotussuunnitelma pohjautuu uuteen seurakunnan strategiaan. Tavoitteena on, että taseeseen ei kerry alijäämää.

Seurakunnan talouden ja toiminnan hallittu kehittäminen ja uudelleen järjestely edellyttää Yliluoman mukaan sitä, että talouden tunnusluvut ovat siedettäviä eikä seurakunta vajoa kriisiseurakuntien joukkoon.

Alijäämä on katettava

Ylijäämien tilien mennessä miinusmerkkiseksi on seurakunnan talous kriisissä.

Viimeistään tällöin on tehtävä päätöksiä taloudellisen tilanteen parantamiseksi.Alijäämä on syytä kattaa

Kirkkojärjestyksessä todetaan, että jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Tämänhetkisten laskelmien mukaan Vihdin seurakunnalla olisi ylijäämiä vuoden 2024 päättyessä noin 220 000 euroa.

Kommentoi