Kunnanhallitus täydensi lausuntoaan – Vihti korostaa myös vanhan Turuntien merkitystä

Vihdin kunta antoi liikennehankkeista jatkolausunnon, jossa korostetaan myös vanhan Turuntien merkitystä. Arkistokuva/Maija-Liisa Nyman

Vanhan Turuntien eli maantie 110:n asema Vihdin yhdyskuntarakenteessa tulee olemaan kunnanhallituksen antaman lausunnon mukaan keskeinen.

Perusteluna tälle on Nummelan taajaman laajentuminen kohti etelää.

Kunnan lausunnon mukaan maantietä 110 pitää Nummelan tulevan asemanseudun vaikutusalueella jatkossa tarkastella kaupunkimaisena kehitettävänä tiejaksona Kirkkonummen Veikkolan tavoin.

Kunnanhallitus hyväksyi joulukuun puolivälissä lausunnon Länsi-Uudenmaan alueen liikennejärjestelmän suunnitelman luonnoksesta lausunnon.

Tässä lausunnossa ei kuitenkaan otettu kantaa maantie 110 luokitukseen kuin maankäyttö kehittyy.

Kunta anoi jatkolausunnon antamiselle lisäaikaa kuluvan viikon tiistaihin saakka.

Suunnitelman luonnoksessa maantie 110 on luokiteltu seudullisesti merkittäväksi tieksi, joka on myös valtakunnallisen ykköstien rinnakkaistie ja erikoiskuljetusten reitti.

Joulukuussa annetussa Vihdin kunnan lausunnossa korostettiin valtatie 25:n kehittämisen tärkeyttä valtakunnallisena pääväylänä ja logistisena yhteytenä.

Lausunnon mukaan valtatie 25:n parantaminen logistisesta näkökulmasta on tärkeää, mutta erityisesti liikenneturvallisuuden kannalta valtatien korkean onnettomuusriskin vuoksi.

Toimenpideohjelmassa on muun muassa esitetty vuosille 2021-2024 valtatie 25:n ja Asemantien eritasoliittymän asemakaavan ja tiesuunnitelman laadinta, sekä Kaukoilantien liittymän parantaminen ja sen jälkeen Haapakyläntien ja Hiidenvedentien liittymän sulkeminen.

Lausunnossa myös tähdennetään, että liikenneturvallisuuden parantaminen valtatie 25:n ja vanhan Porintien risteysalueella Siippoossa on tärkeätä, samoin kakkostien kehittäminen.

Vihdin kunta on korostanut myös Espoon ja Salon välisen uuden rautatieyhteyden suunnittelun edistämisen merkitystä.

– Tuleva ratalinjaus mahdollistaa uuden laajan kasvukäytävänluomisen Helsingin ja Turun välille sekä laajentaa kaupunkien työssäkäyntialueita kestävällä tavalla. Kyseessä on Vihdin kunnan kehittymisen kannalta erityisenmerkittävä hanke ja vetovoimatekijä, kunnanhallituksen maanantaina antamassa lausunnossa korostetaan.

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmän suunnitelman mukaan tulevalla oikoradalla liikennöivät InterCity-junat voivat pysähtyä joko Vihti-Nummelan tai Lohjan Lempolan asemalla.

Kunnanhallituksen hyväksymän lausunnon mukaan luonnos liikennejärjestelmän kehittämisestä on kokonaisuudessaan hyvä, selkeä sekä johdonmukainen.

Rahoitus

Vihdin lausunnon mukaan rahoitusmahdollisuuksien jakautuminen väylähankkeissa useisiin erilaisiin avustushakuihin asettaa kuntia eriarvoiseen asemaan.

Nykyisessä järjestelmässä pienemmillä kunnilla on heikommat mahdollisuudet avustusten hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen

Kunta toivoo, että rahoituksessa siirryttäisiin tasapuolisempaan tukeen.

Kommentoi