Elinkeinostrategian tavoitteena on elinkeinoelämää edesauttava Vihti – kunnan plussia ovat muun muassa hyvä työvoiman saanti ja sijainti

Kunnanjohtaja Erkki Eerola kuunteli tarkoin Vihdin Yrittäjien puheenjohtajan Leevi Pursiaisen evästyksiä Vihdin kehittämistyöhön yrittäjäillassa vajaat kaksi vuotta sitten. Vesa Valtonen

Vesa Valtonen

Vihdin elinkeinostrategian luonnos on nyt valmistunut kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanjohtaja Erkki Eerola, elinvoimajohtaja Petra Ståhl ja elinkeinopäällikkö Jorma Ranta jatkoivat ohjelman viimeistelyä joulukuussa.

Työssä huomioitiin kunnanhallituksen edellisessä käsittelyssä toivomat lisäykset ja muutokset sekä Vihdin Yrittäjien ehdotukset.

Maanantaina kunnanhallituksen jatkokäsittelyssä olevan strategian kärkihankkeet ovat elinkeinoelämää edesauttava Vihti, joka on tulevaisuutta ennakoiva elinkeinoelämän mahdollistaja.

Strategian mukaan Vihti on maineestaan huolehtiva ja tunnettuuttaan lisäävä kunta, joka myös tarjoaa luonnonläheisiä elämyksiä matkailijoille.

Viime vuonna tehdyssä yrityskyselyssä Vihdin vahvuuksiksi nousivat muun muassa erinomainen sijainti ja Tunnin juna-hankkeen toteutuminen tulevaisuudessa.

Yrittäjät pitävät kyselyn tulosten mukaan työvoiman saantia hyvänä ja kuntaa edullisena sijoittumisvaihtoehtona yrityksille.

Plussiksi nousivat myös sopiva kuntakoko ja suorat yhteydet päättäjiin sekä luonnonmukaisuus ja viihtyisä asuinympäristö.

Elinkeinoelämän edesauttamisessa tavoitteena on kannustavan ilmapiirin vahvistaminen.

Tulevaisuuden ennakoinnissa kärkitavoitteena on se, että kunnan yritysalueet tarjoavat hyvän ympäristön kehittymiseen niin nykyisille kuin toimintaansa laajentaville uusille yrityksille sekä uusille perustettaville yrityksille.

Luonnonläheisten elämysten tarjoamisessa aktiivimatkailijoille keinoina ovat erityisesti Nuuksion edellytysten kehittäminen, uusien matkailupakettien rakentaminen ja VisitVihti- verkkosivujen sisällön laajentaminen.

Vihdin tunnettuuden lisäämiseksi panostetaan strategialuonnoksen mukaan aktiiviseen yritysmarkkinointiin ja yritysten houkuttelemiseen Vihtiin ja vihtiläisten yritysten menestystarinoista kertomiseen.

Keinovalikoimassa ovat myös kunnan yrityssivujen uusiminen ja kunnan elinkeinobrändin uudistaminen.

Strategialuonnoksessa on mukana myös yrityselämän edustajien kommentteja.

Putiikki Bran yrittäjä Merja Järventausta muistuttaa, että vihtiläisiä palveluja käyttävät aktiivisesti myös naapurikuntien asukkaat.

Vihdin Yrittäjien puheenjohtajan Leevi Pursiaisen mielestä elinkeinostrategia kuntastrategian jatkona antaa hyvät suuntaviivat sekä oivan työkalun rohkeille ja tuloshakuisille päättäjille toteuttaa asioita rohkeasti ja sivulle vilkuilematta Vihdin mallin mukaisesti.

Toimivia yrityksiä on 3000

Vihdin elinkeinostrategiassa määritellään keinot, joilla kunta parantaa olemassa olevien yritysten toiminnan edellytyksiä.

Tavoitteena on, että Vihti on entistä vetovoimaisempi myös uusielle yrityksille jaa matkailijoille.

Strategian mukaan Vihdillä on poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat yritysten kasvulle.

Kunnan suosio nuorten työikäisten asuinpaikkana myös turvaa strategian mukaan yritysten työvoiman saannin.

Toimia yrityksiä Vihdissä on nyt noin 3 000. Yli viisi henkeä työllistäviä yrityksiä on noin 300. Yritysten määrää on nostanut palkkatyön ohella tehtävän sivutoimisen yrittäjyyden kasvu.

Kommentoi