Vihdin kunnalle valtiolta lisää kaksi miljoonaa euroa

Vihdin kunta saa valtiolta lisää harkinnanvaraista valtionosuutta. Arkisto/Vesa Valtonen

Vihdin kunta saa vielä tänä vuonna valtiolta lisää kaksi miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuutta.

Valtioneuvosto myönsi torstaina harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset: 66 kuntaa saa tukea yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 149 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä lähes 346 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto myönsi Vihdin kunnalle harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 69 euroa asukasta kohti. Karkkila sai korotusta miljoona euroa, joka on 115 euroa asukasta kohti.

Korotusta hakeneista Vihdin naapureista Nurmijärvi ja Lohja jäivät vaille lisäavustusta.

– Harkinnanvaraisen tuen ennätyksellisen suuri hakija- ja saajajoukko osoittaa, kuinka poikkeuksellisia aikoja elämme, toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero valtioneuvoston tiedotteessa.

– Tukien myöntämisessä olemme noudattaneet niin aiempia tutuksi tulleita kriteerejä kuin huomioineet koronan vaikutukset ja jo maksetut koronaan liittyvät tuet.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisarviointiin. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi.

Kunnat perustelivat korotuksen tarvetta hakemuksissaan muun muassa taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, korona-epidemian aiheuttamilla tulomenetyksillä sekä lisäkustannuksilla, verotulojen yleisellä vähenemisellä, tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, valtionosuusleikkauksilla, palvelutarpeiden muutoksilla sekä poikkeuksellisilla ja ennakoimattomilla menoilla sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kuntia vertailtiin niiden hakemuksessa esittämien perustelujen ohella vuosien 2018 - 2019 tilinpäätöksistä lasketuin tunnusluvuin.

Talouden tunnuslukujen perusteella hakijakunnat saatiin taloustietojen mukaan samalle lähtöviivalle. Päätöksissä painotettiin vuoden 2019 tilinpäätösten tietoja.

Valintaperusteissa keskityttiin tarkastelemaan kunnan hakemuksessaan ilmoittamia tietoa erityisesti vuoden 2020 talouden kehittymisestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja näiden tekijöiden merkitystä kunnan talouteen.

Lisäksi arviointiperusteena käytettiin kunnan ilmoittamia toimia menokehityksen hillitsemiseksi, verohallinnon ilmoittamia verotilityksiä kunnille sekä muita kunnille maksettuja tukia vuonna 2020.

Korotusta myönnettiin erityisesti sellaisille kunnille, joiden talouteen perusteena nämä tekijät vaikuttivat jo vuoden 2020 aikana merkittävästi.

Ehtoja

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Suunnitelma tuli liittää hakemukseen.

Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.

Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia.

Kommentoi