Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen operaattorista

Kuvituskuva. Moises Garibay

Vesa Valtonen

Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen kuljetus- ja välitysoperaattorin hankinnasta tehtiin valitus markkinaoikeuteen tammikuussa, ja markkinaoikeus antoi päätöksen asiasta kesäkuussa 2020.

Markkinaoikeus kumosi kesäkuussa Espoon kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtajan tammikuisen hankintapäätöksen.

Espoon kaupunki tulee kaupungin verkkosivujen mukaan hakemaan päätökseen valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja jatkaa Kulkukeskuksen käyttöönoton valmistelua väliaikaisella sopimuksella FCG Smart Transportation Oy:n kanssa.

Kulkukeskuksen toiminnan suunniteltu aloitus on syksyllä 2020.

Markkinaoikeus samalla kielsi Espoon kaupunkia tekemästä hankintasopimusta päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. Uhkasakko on 750 000 euroa.

Markkinaoikeus velvoitti Espoon kaupungin korvaamaan Taksi Helsinki Oy:n oikeudenkäyntikulut 15 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus hylkäsi Espoon kaupungin ja FCG Smart Transportation Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata Markkinaoikeuden päätöksen perustelujen mukaan vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Espoon kaupunki käynnisti Espoon sekä Hangon, Lohjan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Raaseporin kaupunkien, Inkoon ja Siuntion kuntien sekä Vihdin ja Karkkilan yhteisen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen puolesta syyskuussa julkaistulla ja lokakuussa korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavan henkilö- ja materiaalikuljetusten välitys- ja hallintapalvelujen hankinnan.

Espoon kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtaja valitsi tammikuussa tekemällään hankintapäätöksellä FCG Smart Transportation Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 20 miljoonaa euroa.

Taksi Helsinki Oy vaati, että markkinaoikeus kumoaa hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Lisäksi valittaja vaati, että markkinaoikeus velvoittaa Espoon kaupungin hankintayksikön korvaamaan Taksi Helsinki Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 20.617,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Kommentoi