Vihdin kunnanhallitus äänesti lomautukset nurin – kunnan työntekijöille perustetaan resurssipankki

Suomen hallituksen maaliskuiset toimenpidelinjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksi vaikuttavat moniin toimintoihin Vihdin kunnassa.

Vihdin kunta käynnistikin maaliskuussa koko henkilöstä koskevan yhteistoimintamenettelyn koronatilanteen aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen vuoksi.

Neuvottelut on saatu päätökseen ja asiaa käsiteltiin kunnanhallituksessa torstaina.

Kunnanhallitus äänesti äänin 5-3, että kunnan työntekijöitä ei neuvottelutuloksen mukaisesti lomauteta.

– Neuvottelutulos merkitään tiedoksi, mutta tulos ei ole senkaltainen, että tässä tilanteessa sitä voitaisiin panna täytäntöön, päätti kunnanhallitus.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Vihdin kuntaan perustetaan koronapandemian ajaksi erillinen resurssipankki, jonka tarkoituksena on tukea kuntalaisten palveluita poikkeusoloissa.

Resurssipankki mahdollistaa henkilöstön sisäisen siirtymisen toisiin tehtäviin niissä tilanteissa, joissa koronapandemia on vähentänyt työntekijöiden omia työtehtäviä ja kunnassa on tarjolla korvaavaa työtä. Tällaista korvaavaa työtä voi olla esimerkiksi ikäihmisten tukeminen pandemian aikana. Korvaavan työvoiman tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Alkujaan päätösehdotuksena oli, että kunnanhallitus merkitsee yhteistoimintaneuvottelun tuloksen tiedoksi ja päättää, että neuvottelutuloksen toimeenpanon edellyttämät asiat valmistellaan erikseen päätettäväksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain, sekä kunnan hallinto- ja toimintasääntöjen mukaisesti.

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Erkki Eerola kuitenkin muutti päätösehdotustaan. Uuteen päätösehdotukseen sisältyi resurssipankin perustaminen ja osasta neuvottelutuloksessa esitetyistä lomautuksista luopuminen.

Olli Ikonen (sd.) esitti kunnanhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan Anu Rajajärven (sd.) kannattamana, että kunnanhallitus perustaa resurssipankin ja päättää merkitä neuvottelutuloksen tiedoksi mutta jättää sen panematta täytäntöön.

Päätöksestä äänestettiin. Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotusta kannattivat Tuija Sundberg (kok.), Tapio Karjalainen (kok.) ja Veli-Matti Laitinen (ps.). Ikosen esitystä kannattivat hänen itsensä lisäksi Rajajärvi, Sari Metsäkivi (kesk.), Olli Pekka Hatanpää (vihr.) ja Kari Viherkanto (kesk.). Varpu-Leena Malmgren (kesk.) äänesti tyhjää.

Niinpä kunnanhallitus toteaa päätöksessään: – Kuntamme palveluksessa on suuri joukko osaavaa henkilöstöä, jonka työpanosta hyväksikäyttäen meidän velvollisuutemme on estää vahingot ja pienentää inhimillistä kärsimystä, jotta tulevat korjaavat toimenpiteet eivät myöhemmin tule vaatimaan liian mittavia taloudellisia resursseja.

Kunnanhallitus toteaa maassa vallitsevan poikkeustilan koskevan myös Vihdin kuntaa. Hallitus kuitenkin kokee, että tällaisena aikana kaikkien viranomaisten on tehtävä kaikkensa kansalaisten hyvinvoinnin eteen. Näin kriisistä aiheutuisi mahdollisimman vähän vahinkoa ihmisille.

– Katsomme, ettei kunta voi toteuttaa näin laajamittaisia lomautuksia maan ollessa poikkeustilassa vaarantamatta palvelutuotantoa ja aiheuttamatta merkittävää vaaraa niin inhimillisten kuin taloudellisten riskien laajamittaiselle realisoitumiselle, kunnanhallitus huomauttaa.

Neuvottelujen kulku

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.3.2019 käynnistää kunnassa tuotannollisista syistä johtuvat kunnan koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn henkilöstön lomauttamiseksi. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti yhteistoimintaneuvottelut käytiin henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kanssa ajalla 24.3. - 6.4.2020.

Neuvottelukutsu lähetettiin järjestöille 18.3.2020 ja neuvotteluja käytiin kolme: 24.3., 30.3. ja 6.4.

Neuvotteluja käytiin 14 päivää ja neuvotteluissa valmistauduttiin mahdollisesti lomauttamaan enintään 90 päiväksi niitä ammattiryhmiä, joiden työmäärä ja työtehtävät ovat vähentyneet koronapandemian vuoksi.

Ensimmäisellä neuvottelukerralla määriteltiin ne kunnan palvelut tai ammattiryhmät, joita mahdolliset lomautukset tulisivat koskemaan.

Toisella yt-neuvottelukerralla käytiin läpi lomautusten piiriin kuuluvia ammattiryhmiä ja määriteltiin, että mahdolliset lomautukset voivat alkaa aikaisintaan 8.5.2020.

Kolmannella ja viimeisellä neuvottelukerralla oli hyväksyttävänä neuvottelutulos, jota kunnanhallitus käsitteli vielä samana iltana kokouksessaan. Tuolloin, viikko sitten maanantaina Tapio Karjalainen esitti Kari Viherkannon ja Varpu-Leena Malmgrenin kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi Karjalaisen esityksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus kokoontui uudelleen kiirastorstaina, jolloin asialistalla oli ilmoitusasioiden lisäksi ainoastaan yhteistoimintaneuvottelun neuvottelutulos.

Etusivulla nyt

Luetuimmat