Saimaalla on jo yli 400 norppaa –  Vuoden 2025 suojelutavoite saavutettiin etuajassa

Kuvituskuva. Kalle Kosunen

toimitus

Saimaannorppien talvikanta oli kuluvana vuonna noin 410 norppaa.

Se tarkoittaa sitä, että norpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2025 asetettu tavoite saavutettiin jo nyt.

Tuore arvio norppakannan koosta perustuu alueittain tehtyyn pesintäanalyysiin, jossa hyödynnettiin vuosien 2018–2019 pesätietoja, syntyneiden kuuttien määrää sekä havaintoja jäällä lepäävistä norpista.

Pesälaskentoihin osallistunut runsas vapaaehtoisten joukko on mahdollistanut norppakannan seurannan pesimäalueittain.

Norppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 270 norppaa.

Kuutteja syntyi tänä vuonna 88, ja 80 kuutin määrä on ylitetty jo neljänä perättäisenä vuotena.

Kannan kasvun ovat mahdollistaneet kalastusrajoitukset, apukinosten kolaaminen vähälumisina talvina sekä häiriöttömän pesinnän turvaaminen.

Kannan seurannan tulokset viittaavat siihen, että kannan elpyminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Pitkäjänteinen suojelu ja paikallisväestön sille antama tuki ovat tuottaneet tulosta.

Saimaannorpan elinalue kattaa nykyisin lähes koko Saimaan.

Kanta on hyvin hajanainen ja vain kahdella lisääntymisalueella Pihlajavedellä ja Haukivedellä kanta on noin 100 norppaa.

Saimaannorppa luokitellaan edelleen erittäin uhanalaiseksi.

Norppakannan kasvusta tiedottivat Metsähallitus, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Synnyttäjien määrä noussut

Vuosina 2016–19 syntyi vuosittain yli 80 kuuttia, vuosina 2012–2014 hieman yli 60 ja vuosina 2005–2011 hieman yli 50 kuuttia.

Arvioitu synnyttäjien määrä on myös noussut: 113 emoa vuonna 2018, 74 emoa vuonna 2010 ja 65 emoa vuonna 2000.

Kevätkalastusrajoituksia laajennettiin vuosina 2010 ja 2011. Niiden pinta-ala nousi tuolloin noin 700 neliökilometristä noin 2 000 neliökilometriin. Vuosina 2010 – 2014 syntyneet ja elossa säilyneet kuutit ovat nyt lisääntymisiässä, mikä on nostanut syntyvyyttä. Kalastusrajoituksen pinta-ala on tällä hetkellä noin 2 770 neliökilometriä.

Talvella 2019 Saimaalla oli jälleen riittävät lumikinokset norpan pesintään. Viimeksi yhtä hyvä lumitilanne oli talvella 2013. Vuosina 2014–2018 kolattiin yhteensä noin 1100 apukinosta.

Aiheeseen liittyvää

  1. Verkkokalastus vei heti 4 saimaannorpan hengen, ja nyt vihreiden Emma Kari vaatii pikaisia rajoituksia kalastukseen – "Tämä on kestämätöntä" 4.7.2019 11:55
  2. Ministerit ottavat Saimaan kuuttikuolemat vakavasti – vetoavat kalastajia jättämään verkot rannalle heinäkuussa 5.7.2019 8:49
  3. Puruvedellä ensimmäinen kuutti vuosikymmeniin – saimaannorppa palaamassa vanhoille vesilleen 19.4.2018 12:15

Kommentoi