Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella pääsi kotihoitoon loppuvuoden aikana jopa vuorokaudessa

Kuvituskuva Arkisto/Jukka Hämäläinen

toimitus

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen viime vuoden jälkimmäisen puoliskolla ikäihmisille annettujen palvelujen odotusajoista on valmistunut lakisääteiden tilasto.

Viime vuoden heinäkuun ja vuoden viimeisen päivän välisenä aika kotihoidon saamisen keskimääräinen odotusaika oli yhdestä kuuteen vuorokautta.

Kotihoidon piiriin pääsi palvelutarpeen mukaan, akuuteissa tilanteissa heti.

Ateriapalvelun sai samoin 1-6 vuorokauden aikana. Jos tilauksen teki arkisin ennen yhdeksää oli palvelu Karviaisen tilaston mukaan käytössä jo saman päivänä. Menumat-ateriapalvelun sai viikon aikana.

Omaishoidon tukea myönnettiin määrärahojen puitteissa. Keksimääräinen odotusaika oli 15 vuorokautta.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun piiriin pääsi keskimäärin 14 vuotokauden aikana.

Tässä järjestelmässä tilataan päätöksen jälkeen kuljetuspalvelukortti, joka tulee viikon, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä. Tätä kuljetuspalvelua Karviaisessa myönnettiin määrärahojen puitteissa.

Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen odotusaika oli Karvaisen alueella jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana 75 vuotokautta.

Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta eli vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnat julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut.

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman ohjeen mukaan palvelun odotusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Kommentoi