Kuntalaisille avointa ja vapaamuotoista yhteistyötä – Vihdin Kulttuurifoorumi aloitti toimintansa

Vihdin kunnan kulttuurituottaja Tommi Muhli kutsuu mukaan Vihdin Ruoka ja Kulttuuri-yhdistyksen vuosikokoukseen. ARKISTOKUVA/Vesa Valtonen

Vesa Valtonen

Vihdin Kulttuurifoorumin ensimmäinen kokoontuminen oli keskiviikkona.

– Kulttuurifoorumi on kulttuurista kiinnostuneiden kuntalaisten ja kulttuuritoimijoiden väylä saada tietoa ajankohtaisista asioista, antaa palautetta, keskustella ja vaikuttaa kunnan palveluihin, sekä tavata muita paikkakunnan kulttuuritoimijoita, Vihdin kunnan kulttuurituottaja Tommi Muhli esittelee.

– Kulttuurifoorumi on kaikille kuntalaisille avoin ja hyvin vapaamuotoinen alusta yhteistyön edistämiseksi. Päätimme, että tapaamme kolmen kuukauden välein. Seuraava kokoontuminen on Kirkkoniemen koululla keskiviikkona 6.5. klo 18.

Ensimmäiseen Kulttuurifoorumiin osallistui n. 30 vihtiläistä kulttuuritoimijaa.

– Ensimmäisessä kokoontumisessa kävimme hieman läpi kulttuuripalveluiden kehittämissuunnitelman tavoitteita seuraavalle viidelle vuodelle, sekä kävimme läpi kunnan kulttuuripalveluiden  – yleiset kulttuuripalvelut, kirjasto, museo – ajankohtaisia asioita.

Ajankohtaisina asioina esiteltiin ja keskusteltiin muun muassa koko Vihdin järjestökentän käsittävästä lippupalvelusopimuksesta Tiketin kanssa, Kirkkoniemen koulun kulttuurikäyttöön muuttamisen suunnitelmien tilanteesta, sekä pian käyttöön otettavasta kunnan liikunta- nuoriso- ja kulttuuripalveluiden yhteisestä harrastushaku -palvelusta.

– Esittelimme foorumissa myös suunnitelmamme kulttuurikannatusyhdistyksen aktivoimisesta ja aloitimme jäsenrekrytoinnin, Muhli kertoo.

Vihdin Ruoka ja Kulttuuri ry:n tarkoituksena on edistää ruokakulttuurin, taiteen ja muun yhteisöllisen toiminnan kautta Vihdin alueen elinvoimaa, viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä tarjota näihin liittyviä elämyksiä ja ideoita.

Vihdin Ruoka ja Kulttuuri ry:n tarkoituksena on Vihdin kulttuuripalveluiden toiminnan aatteellinen ja taloudellinen tukeminen.

Yhdistys toimii paikallisten toimijoiden aktiivisena äänitorvena ja tekee kunnan kulttuuripalveluita edistäviä kannanottoja ja aloitteita.

Vihdin Ruoka ja Kulttuuri ry:n vuosikokous pidetään torstaina 27.2. klo 18 Kirkkoniemen koululla.

– Vuosikokoukseen ja yhdistyksen jäseniksi toivomme mahdollisimman kattavasti paikallisia järjestöjä ja kulttuuriaktiiveja, Tommi Muhli kutsuu.

Kommentoi