Kannanotto | Vihdin asukas- ja kylätoiminta Viakas huolestunut kansalaistoiminnan avustuksista

Vihdin asukas- ja kylätoiminta Viakas ry on erittäin huolestuneena seurannut Vihdin kunnan kansalaistoiminnan avustusten kehitystä viime vuosina. Viakas ry, Vihdin kunnan aloitteesta sovittuna, hakee vuosittain keskitetysti Vihdin kunnan alueella toimivien kyläyhdistysten tarvitsemat kansalaistoiminnan avustukset. Tämä järjestely on aikoinaan sovittu sen johdosta, että kunnan asiaa käsittelevät viranhaltijat pääsevät asiassa huomattavasti helpommalla, kun käsittelevät vain yhtä hakemusta, eikä mahdollisesti kaikkien kyläyhdistysten erillisiä hakemuksia. Vuonna 2021 avustusta hakevia kyläyhdistyksiä oli yhteensä 16 kappaletta. Eli käytännössä Viakas ry tekee kunnan ”ulkoistamaa” työtä, josta ei kunnan tarvitse erikseen maksaa korvauksia.

Vuonna 2016 oli kunnan myöntämä kokonaisavustus kaikille kyläyhdistyksille 9000 euroa, joka oli aiemmin useita vuosia ns. vakiintunut summa ja sitä pudotettiin vuodelle 2017 8000 euroon. Vuonna 2018 varsinainen avustussumma oli edelleen 8000 euroa, mutta muista avustuksista jäi jakamatta 1150 euroa, jonka lautakunta osoitti Viakas ry:lle lisäavustuksena jaettavaksi kylille, jolloin kokonaisavustus kunnalta kylille oli 9150 euroa.

Vuoden 2019 jälkeen onkin sitten avustussumma alkanut pienenemään huomattavasti, sen ollen vuonna 2020 enää 6000 euroa, jolloin pudotus vuoden 2016 myönnettyyn 9000 euron avustussummaan nähden, olikin jo 33 prosenttia. Vuonna 2021 kokonaissumma vain pieneni entisestään, ollen enää 5000 euroa, joka oli aiemmin vakiintuneeseen avustussummaan nähden 45% pienempi.

Kyläyhdistyksillä kuitenkin tulee vuosittain kuluja huimasti enemmän, kuin mitä edes tuo aiempi 9000 euron avustuskaan kattaa. Vuonna 2021 kyläyhdistykset hakivat avustuksia Viakas ry:n kautta yhteensä lähes 29 000 euron summalla ja toimittivat hyväksyttäviä kulutositteita Viakas ry:n kuluselvityksen kautta lähes 33 000 euron edestä, kun kyläyhdistykset olivat jälleen päässeet järjestämään tapahtumia ja muita aktiviteetteja kuntalaisille pienen tauon jälkeen, jolloin ihmiset pääsivät myös ”tuulettamaan” itseään koronapandemian rajoitusten paineista.

Vihdin kunnan strategiassa yhtenä isona painotettuna asiana ovat Vihdin kylät ja kyläyhdistykset ovat se taho, joka tuo toimintaa, tapahtumia ja aktiviteetteja kylille ja kyläläisille sekä muille kuntalaisille, unohtamatta mökkeileviä ulkopaikkakuntalaisia ja muuten Vihtiin tulleita vierailijoita. Parhaimpina vuosina, siis ennen korona pandemiaa, ovat kylien tapahtumat ja toiminteet saavuttaneet vuosittain yhteensä yli 40 000 osallistujaa. Jos tuo aiemmin vakiintuneena ollut 9000 euron avustus lasketaan euroa/henkilö, tekee se silloin 0,225 euroa/henkilö. Summa ei siis ole käytännössä juuri mitään ja jos lasketaan kylien tuottamien tapahtumien mainosarvo Vihdin kunnalle, voisimme väittää sen olevan monikymmenkertainen.

Eli näemme vahvasti tilanteen niin, että Vihdin kunta kertoo tukevansa kunnan alueella toimivia kyliä ja nostaa niiden arvoa, mutta ei riittävin taloudellisin tuin, jotka loisivat kyläyhdistyksille paremmat edellytykset toimintaan sekä kylien aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen.

Vihdin kunnan vuoden 2021 tilinpäätös näyttää kiitettävästi positiivista lopputulosta, jonka toivomme heijastuvan myös kuntalaisten ja arvostettujen kylien suuntaan, ainakin kansalaistoimintoihin kohdistettujen kyläyhdistysten avustusten muodossa.

Näissä asioissa kuitenkin puhutaan vain muutamista tuhansista euroista…

Viakas ry:n hallituksen puolesta,

Kai Viherkantopuheenjohtaja

Etusivulla nyt

Luetuimmat