Tutkimus | Joka toinen halusi asuinkuntansa ehdokkaan aluevaltuustoon

Aluevaaleissa äänestäneistä valtaosa (74 %) äänesti puolueuskollisesti, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Vain viidennes (20 %) kertoi valinneensa ehdokkaan puolueesta, jota ei tavallisesti äänestä muissa vaaleissa.Eniten puolueuskollisia oli perussuomalaisia ja kokoomusta äänestäneiden parista. Etenkin Uudellamaalla äänestettiin puoluetta, jota muissakin vaaleissa.

Aluevaaleissa äänestäneistä joka toinen (48 %) sanoi äänestäneensä ehdokasta pääasiassa siksi, että pyrki saamaan aluevaltuustoon asuinkuntansa edustajan. Etenkin keskustaa äänestäneissä oli keskimäärää enemmän niitä, joiden motiivina oli oman kunnan edustajan saaminen aluevaltuustoon (63 %). Vihreitä ja vasemmistoliittoa äänestäneiden keskuudessa vain noin kolmannes oli niitä, joille ensisijaista saada asuinkuntansa edustaja aluevaltuustoon.

Kuntakoko oli yhteydessä siihen, kuinka tärkeäksi koettiin oman kunnan edustajan saaminen aluevaltuuston päättäjien joukkoon. Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa kaksi kolmesta piti asiaa ensisijaisena asiana. Pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupunkimaisissa kunnissa ehdokasvalinta ei perustunut pyrkimykseen tukea asuinkunnan ehdokkaita tai ainakaan siihen ei kiinnitetty erityistä huomiota.

KAKS- Kunnallisalan kehittämissäätiö

Etusivulla nyt

Luetuimmat