Lukijalta | Kuntalainen kutsuu, kuuleeko kunta?

Kuntalain tavoitteena on vahvistaa kansalaisten luottamusta kunnallishallintoon, millä perusteella kuntalain 69 §:ssä on yleinen säännös luottamushenkilön käyttäytymisestä.

Säännös koskee luottamushenkilön toimintaa luottamustehtävässään. Sen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön edellytetään kohtelevan asukkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä. Näitä tehtäviä se ei voi siirtää muiden päätettäviksi. Kunnanhallituksen tehtäväpiiriin kuuluu myös laillisuuden valvontaa.

Avoimeen yhteiskuntaamme kuuluu, että viranomaisten toimintaa saa arvostella ja kritisoida. Tätä varten on luotu myös kansalaisten oikeusturvan takaavat järjestelmät, kuten esimerkiksi mahdollisuus kantelun tekemiseen. Maalittamista ei ole esimerkiksi viranomaisen toiminnan arvostelu eikä yksittäinen virkatoimen arvostelu.

Yhdistymisvapaus on oikeus etukäteen lupaa kysymättä perustaa yhdistys luvallisen tarkoituksen toteuttamista varten, kokoontua ja käyttää sananvapautta. Läntisen maailman nykyaikaisissa valtioissa, kuten Suomessa, yhdistymisvapaus kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin.

Yhdistymis- ja kokoontumisvapaudesta on sovittu useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Me kaikki haluamme kokea, että meidän toiminnalla ja tekemisellä on vaikutusta. Ikään kuin tähän maailmaan tulee jotain hyvää, jotain sellaista, mikä ei olisi ehkä toteutunut, jos minä en olisi tätä tehnyt.

Ja sehän luo sellaisen merkityksen. Minä voin nähdä: minun toiminnalla, teoilla ja minun elämällä on merkitys. Se oikeasti vaikuttaa tähän maailmaan ja tämä maailma olisi erilainen paikka, jos minä en toimisi ja olisi täällä.

”Suomen tytön poskipäihin

veri vaatii kukkaiset:

hall’ ei pysty harmaa näihin,

näit’ ei pane pakkaset;

luonnossa on lempeyttä,

sydämessä siveyttä.”

- Jaakko Juteini (1816)

Arvon mekin ansaitsemme.

Helena Stockinger Vihdin kirkonkylä

Etusivulla nyt

Luetuimmat