Vaalikynä: Lentokenttäalueesta ja vesitehokkuudesta

Viikonlopun torinlaitatapaamisesta jäi mieleeni ihmisten huoli lentokenttäalueen kehityssuunnasta.

Virittelin asiasta keskustelua Vihti-politiikka Facebook-ryhmässä. Kommentointi on ollut toistaiseksi vähäistä, Lempisen Arttu halusi nähdä uuden teknologian koneita kentällämme eli sähköllä toimivia moottorikoneita. Ovatko sähkölentokoneet äänettömiä? Jos ovat niin moottoriäänet eivät olisi lähialueen asukkaiden harmina. Voisiko siis kentän lisäkäytön rajata pelkästään näille sähköllä toimiville lentokoneille?

Viime vuosina on pienimuotoista harrastuslentotoiminta muutettu aikaisempaa selvästi aktiivisempaan suuntaan. Ylen vaalikoneessa oli kysymys, että tuleeko kunnan panostaa Nummelan lentokentän kehittämiseen? Oma vastaukseni oli kyllä -> ”Lentokenttä on ns kunnan parhaalla paikalla. Sen kehittäminen pitää olla kunnan brändityön yksi keihäänkärjistä”.

Miten aluetta tulisi kehittää? Säilytetäänkö ja kehitetään liikuntamahdollisuuksia, pidetään alue puistomaisena lähivirkistysalueena vai halutaanko siitä Etelä-Suomen lähilentoliikennekeskus? Itse liputtan tuon lähivirkistysalueen puolesta. Jarmo Karjala kirjoitti viime viikolla Vaalikynä-sarjassa Vihdin liikunta- ja ulkoiluolosuhteista, mainitsi myös Nummelanharjun (Vihdin Uutiset 2.6.). Kehui ulkoiluolosuhteita hyväksi ja totesi niiden olevan todellisen vetovoimatekijän. Enpä voi sanoa olevani eri mieltä. Minun mielestä meidän kannattaa huolehtia näistä nykyolosuhteista. Silloin Nummelanharju toimii jatkossakin veto- ja pitovoimatekijänä.

Vesitehokkuudesta ja kiertotaloudesta. Vesitehokkuus on vedenkäytön edistämistä ratkaisuilla, joilla talousveden hukkaa vähennetään kokonaisvaltaisesti käyttömukavuutta laskematta, se on eri asia kuin veden säästäminen. Vesitehokasta toimintaa on esimerkiksi se, että kunnan tilat varustetaan kosketusvapailla vesikalusteilla. Vedensäästöä taas on vuotavien putkien korjaaminen.

Onko kiertotalous resurssien ja tavaroiden loputonta kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä? Parhaimmillaan se on sitä, siitä hyvä esimerkki on tehokas jätevesien puhdistaminen. Vesitehokas toiminta, veden säästäminen ja kiertotalous on kestävää kehitystä.

Tapio Lankinen

Keskustan kuntavaaliehdokas

Kommentoi