Vaalikynä: Vihdistä yrittäjyysmyönteinen kunta

Meillä vihtiläisillä pitää olla yhteinen tahtotila ja näkymä seutumme tulevaisuudesta.

Verotuloja kasvattaa parhaiten korkea työllisyys. Vihti tarvitsee lisää työllistäviä yrityksiä.

Yrittäjyysmyönteinen kunta syntyy aina kokonaisuudesta. Siihen vaikuttavat esimerkiksi palveluiden saatavuus, asuinympäristön viihtyisyys, lähiluonto ja yhteisöllisyys. Meidän tulee yrittäjien kanssa yhdessä selvittää, mikä lisää elinvoimaa Vihdissä ja panostaa siihen.

Yrityksillä on erilaisia käytännön tarpeita sijaintipaikkakunnan suhteen, mutta myös kunnan omilla toimilla ja yritysmyönteisillä toimintatavoilla on suuri merkitys investointipäätöksiin.

Maankäyttöpolitiikalla sekä sujuvilla kaava- ja lupaprosesseilla on vaikutuksensa alueen houkuttelevuuteen. Nopealla ja ketterällä kaavoituksella kunta antaa itsestään kuvan houkuttelevana investointipaikkana. Hitaan kaavoittajan tai luvittajan maineessa olevat kunnat eivät ole yrityksille vetovoimaisia sijoituspaikkoja.

Tunnen yrittäjähenkisiä kaupunkeja ja kuntia, jotka ovat panostaneet yrityslähtöisyyteen toimissaan. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa, kilpailuvaltteinaan investointeja tukeva maankäyttö ja sujuvat lupapalvelut. Näissä kunnissa esimerkiksi infran ja kaavoituksen kehittäminen, tonttien myynti ja vuokraaminen ovat sujuvaa. Tavoitteena on houkutella alueelle lisää uusia yrityksiä, keinoja on monia, esimerkiksi yritysvierailut ja suoramarkkinointi.

Vihdissä on luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminnalle, joka parantaa kunnan kilpailukykyä sen omista lähtökohdista.

Kunnan ja yritysten yhteistyö kannattaa. Mitä enemmän kunnassa on yrityksiä, sitä enemmän alueella on hyvinvointia, elinvoimaa, palveluja, työpaikkoja ja verotuloja.

Vetovoima luo elinvoimaa. Laadukkaat palvelut ja kohtuullinen veroprosentti voidaan yhdistää, kun Vihti menestyy.

Anitta Siponen Kuntavaaliehdokas (kok.)

Kommentoi