Vaalikynä: Kunta voi olla tukemassa työikäisten hyvinvointia

Työhyvinvointi on meidän jokaisen oikeus ja jokainen ennaltaehkäisevään toimintaan investoitu euro tulisi nähdä sijoituksena. On äärimmäisen tärkeätä, että niin valtakunnan - kuin kunnallispolitiikassa muistettaisiin, että ihmisiä ei voida ainoastaan mitata tuottavuudella, vaan inhimillinen näkökulma tulisi aina säilyttää.

Yritysten toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkuvasti mm. digitalisaation vuoksi, jolloin myös työn luonne ja odotukset muuttuvat.

Työuupumus on kansantaloudellisesti paitsi merkittävä taloudellinen menetys, mutta se on myös inhimillinen menetys. Suomen kaltaisella hyvinvointivaltiolla ei yksinkertaisesti ole varaa menettää ihmisiä työuupumuksen alle. Tämä on vakava ja melkein kansantaudiksi luokiteltava sairaus, jonka inhimilliset menetykset ovat valtavat ja kustannukset sitäkin suuremmat. Vuonna 2019 työkyvyttömyyseläkkeellä oli yli 100 000 henkilöä (53%). Suurimmalla osalla (57%) työ eläkkeelle siirtyneistä oli diagnoosina masennus. (Mielenterveyspoli, 2019.)

Kunta voi omalta osaltaan olla tukemassa työikäisten hyvinvointia tarjoamalla toisaalta matalan kynnyksen tukea ja toisaalta mahdollistamalla erilaiset liikkumisen muodot. Kunnan sekä kolmannen sektorin panos työuupumuksen ennaltaehkäisyssä on merkityksellinen työterveyshuollon ohessa. Monet työuupumuksen asioista ovatkin työterveyden puolella, mutta yleensä ihmisten työuupumuksen takana ovat ne tavalliset arjen asiat, jotka tapahtuvat siinä omassa kotikunnassa, siinä omassa arjessa työn ulkopuolella. Taloudelliset huolet, ero, lasten sairastelu, lasten ja nuorten huonovointisuus, jatkuva epävarmuus työn jatkumisesta, yksinäisyys yms. ovat asioita, jotka vaikuttavat ihmisen henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Kunnan tehtävä on hyvinvoinnin edistäminen. Tiivistä yhteistyötä tulee tehdä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.

Meillä täytyy olla tarjolla matalan kynnyksen tukea ja apua. Matalan kynnyksen avun järjestäminen ei aina tarvitse olla edes kallista, vaan tässä voitaisiin hyödyntää digitaalisuuden tuomia hyötyjä mm. etävastaanotot, tukihenkilö ja vertaistukiryhmiä. Hyvinvoiva kuntalainen on onnellinen kuntalainen!

Heidi Seppälä Kuntavaaliehdokas (RKP / SFP)

Kommentoi