Vaalikynä: Avoimuutta ja päätöksentekoa paremmin tukeva järjestelmä Vihtiin

Paavo Muranen ja 29Mikko Lasanen29Kuntavaaliehdokkaat (kesk.)

Demokratia toimii vain, jos kansalaiset kykenevät osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Nykyisin meillä on käytössä monipuolinen valikoima työkaluja osallistamiseen, mutta käytämmekö niitä tarkoituksenmukaisella tavalla? Kuntalaisten on hyvä tietää esimerkiksi tulevista asemakaavoista ja käydä kuulemisen yhteydessä asiaankuuluva kansalaiskeskustelu. Usein kuuleminen pelkistyy lausuntojen pyytämiseksi eri tahoilta, ja lausuntojen pyytäjien välinen kommunikaatio ei pääse jalostamaan itse hanketta. Vaihtoehtoisesti keskustelua käydään sosiaalisen median sivustoilla, jonne keskustelu sitten hukkuu uusien viestin alle, eikä palaute jalostu mihinkään viralliseen kanavaan.

Mutta tähän on ratkaisu. Kotimainen, aika- ja paikkariippumattoman osallistamisen mahdollistava Otakantaa -palvelu. Tämä avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelu on Oikeusministeriön ylläpitämä, ja laajassa käytössä mm. Oulussa. Kunnalle ratkaisu on kevyt, riittää kun haetaan viranomaistunnukset, julkaistaan hanke palvelussa, osallistetaan kuntalaiset ja järjestöt avoimeen dialogiin kunnan kanssa, ja lopuksi poimitaan automaattisesti tehty yhteenveto päätöksenteon tueksi. Palvelun keskeinen tarkoitus on helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia, sekä lisätä päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa näin päätösten laatua.

Paavo Muranen ja Mikko Lasanen Kuntavaaliehdokkaat (kesk.)

Kommentoi