Vaalikynä: Vaalikynä: Parempaa tiedolla johtamista kuntapolitiikkaan – mistä on kyse?

Tiedolla johtamista tarvitaan tulevassa valtuustossa ja luottamustehtävissä, kirjoittaa Petteri Lindfors. Arkistokuva kunnanvaltuuston hybridikokouksen livestriimauksesta. Marja Keski-Luopa

Petteri Lindfors29Kuntavaaliehdokas (kok.)

Kaikessa yksinkertaisuudessaan tiedolla johtamisessa on kyse siitä, että tehdään tietoon perustuvia päätöksiä ja seurataan niiden vaikutuksia tiedon avulla. Paremmasta tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa hyötyvät kaikki tahot poliitikoista viranhaltijoihin ja kuntalaisiin.

Tiedolla johtaminen ei suinkaan ole paras algoritmi tai monimutkaisin tekoäly. Se on asian esittämistä tiedon avulla niin ymmärrettävästi, että kaikille jää asiasta sama yhteinen käsitys. Tiedot pitää esittää sellaisenaan, vaikka ne eivät tukisi omaa esitystä tai näkökantaa. Tietoa ei saa käyttää vain oman näkökulman tukemiseen ja edistämiseen. Tämä on avain avoimeen ja faktapohjaiseen päätöksentekoon, jota haluan edistää ja siitä tiedolla johtamisessa on kyse.

Meillä on Vihdissä paljon tavoitteita, mutta vähän konkreettisia mittareita, joilla tavoitteiden toteutuminen voidaan todentaa. Esimerkiksi uudessa elinkeinostrategiassa on mittari ”yhteisöveromäärän kasvu”, mutta ei numeerista tavoitetta tai aikaväliä, missä se tulisi saavuttaa. Toimintaa ei voi ohjata, jos ei tiedä mitä tavoitellaan ja kuinka lähellä ollaan. Ilman mitattavia tavoitteita ei ole mitään, mitä tiedolla voidaan johtaa.

Yhtä lailla esimerkiksi asetettujen säästötavoitteiden onnistumista tulee seurata ja varmistaa tiedon avulla. Kustannukset eivät saa siirtyä toiselle toimialueelle tai säästöt aiheuttaa tulevaisuuden kasvavaa kustannuspainetta.

Tiedolla johtamisen hienous on siinä, että se edistää myös yhteistyötä, kun asioista keskustellaan lähtökohtaisesti faktojen kautta. Vastakkain asetetaan eri näkökulmat, vaihtoehdot ja skenaariot tiedon avulla, ei henkilöt, alueet tai mielipiteet. Tiedolla ei myöskään ole organisaatio, lautakunta- tai puoluerajoja, eikä se rajoitu yksittäiseen päätökseen.

Tiedolla johtaminen on rajat ylittävää yhteistyötä ja tapa toimia, joka palvelee kaikkia päättäjistä kuntalaisiin. Sitä tarvitaan tulevassa valtuustossa ja luottamustehtävissä.

Tiedolla johtaminen on rajat ylittävää yhteistyötä ja tapa toimia, joka palvelee kaikkia päättäjistä kuntalaisiin.

Kommentoi