Mielipide: Hei Nummelan ja Huhmarin asukkaat!

Millainen on teidän kotikatunne tai lenkkireittinne? Omalta kadultani toivon ainakin rauhallisuutta ja turvallisuutta, sekä viihtyisyyttä.

Nyt etenkin Etelä-Nummelan asukkaiden koulutien, kotikatujen ja lenkkireittien turvallisuus ja rauha on todellisessa vaarassa.

Porintieltä Vanhan-Sepäntien kautta Pihtisillantielle ja Vanhalta Turuntieltä ajoharjoitteluradan ohi Pihtisillantielle kulkevalle rekkarallille ei nimittäin näy loppua, se vain lisääntyy!

Torholan Verisuon maankaatopaikalle ja maa-aines- ja kierrätysasemalle haetaan juuri nyt ympäristölupaa Aluehallintovirastolta.

Jos lupa myönnettäisiin, asfalttia, jätebetonia, ylijäämämaata, kantoja ja risuja kuljetettaisiin kymmeniä tuhansia tonneja vuosittain täysperävaunurekoilla toisten kotikatuja pitkin.

Luvan hakija ei näytä piittaavan pätkän vertaa asukkaiden turvallisuudesta tai viihtyvyydestä. Lisäksi hakemuksessa ei esitetä minkäänlaista lupausta käytetyillä teillä syntyvien vaurioiden korjaamiselle tai pölyn ja hiekan puhdistamiselle.

Tämä touhu täytyy saada loppumaan! Nyt juuri on aika puuttua asiaan, ja kaikki, joita asia koskee, voivat kirjoittaa Aluehallintovirastoon muistutuksen.

Lisäksi muut kiinnostuneet voivat kirjoittaa mielipiteen tästä asiasta. Ympäristölupaharkinnassa huomiota kiinnitetään liikenteen suhteen sen aiheuttaman ympäristöhaitan osalta, esimerkiksi jos liikenne vähentää ympäristön viihtyisyyttä tai vähentää ympäristön yleisen virkistyskäytön soveltuvuutta, tai esimerkiksi jos lähistöllä asuvalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisesta pölystä, melusta ja tärinästä.

Lisätietoja hakemuksesta: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1881227 ja ympäristölaista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527 Asian diaarinumero on ESAVI/29504/2020.

Diaarinumero on muistettava mainita muistutusta ja mielipidettä lähetettäessä. Muistutuksen tai mielipiteen lähettäminen ei vaadi tunnistautumista ja se on maksuton.

Huolestunut

Kommentoi