Pääkirjoitus: Nopeusnäytöillä karua kerrottavaa

Vesa Valtonen

Vihdin alueella viime vuonna olleiden siirreltävien nopeusnäyttötaulujen tulokset kertovat törkeästä liikennekulttuurista.

Paikoitelleen jopa vajaa viidennes ajoi näyttötaulun mittausalueella yli kymmenen kilometrin ylinopeutta.

Vihdissä on vuosittain käytössä sekä kunnan että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asentamia nopeusnäyttötauluja.

Nopeusnäyttöjen ensisijaisena tarkoituksena on muistuttaa autoilijoita ajonopeudesta ja pyrkiä hillitsemään ylinopeuksia.

Samalla näyttöjen avulla kerätään tietoa toteutuneista nopeustasoista liikenneturvallisuuden lisäämiseksi tarvittavien toimien suunnittelemiseksi.

Siirreltävien nopeusnäyttötaulujen avulla on kerätty tietoa ajonopeuksista erityisesti koulujen ja päiväkotien tuntumassa.

Tulokset kertovat osin suurestakin välinpitämättömyydestä liikenneturvallisuuden suhteen. Pienimmät vihtiläiset ovat liikenteessä kaikkein turvattomimpia.

Kunnan nopeusnäyttötauluista karuimmat lukemat kirjattiin kirkonkylässä Nummelantiellä ja Karjalantiellä. Vähiten huomattavia nopeusrajoituksen ylityksiä mitattiin Nummelassa Lohjantiellä.

Ely-keskuksen nopeusnäyttötaulujen avulla mitattiin eniten suuria nopeusrajoituksen ylityksiä Lopentiellä, Vanjoentiellä ja Asemantiellä.

Lopentien ja Vanjoentien kohteet sijaitsivat lähellä nopeusrajoituksen muuttumiskohtaa, mikä voi selittää nopeusrajoituksen ylittäneiden suurta osuutta.

Näytön ensisijainen tehtävä on muistuttaa nopeusrajoituksen muuttumisesta ja herättää autoilija huomioimaan tilanteeseen liian korkea ajonopeutensa.

Vihtiin on suunniteltu tälle vuodelle 15 siirrettävää nopeusnäyttökohdetta. Suurin osa kohteista säilyy ohjelmassa samoina vuodesta toiseen, jotta nopeustasojen kehittymistä voidaan seurata myös pidemmällä aikajänteellä.

Suuria muutoksia ei vuosien varrella ole tapahtunut. Suomalainen jarruttaa ennen peltipoliisia ja nähtyään tien varressa poliisiauton. Miksi?

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Kommentoi