Mielipide: Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus on kestävä kokonaisuus

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus rakennetaan isolle tontille Naaranpajuntien ja Pillistöntien kulmaukseen. Taustalla palloiluhalli. Arkistokuva/Marja Keski-Luopa

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi 29.3.2021 järjestetyssä kokouksessaan Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen toteuttamisen. Rakennushanke on herättänyt keskustelua muun muassa rakennusmateriaalien ja teknisten ratkaisujen osalta.

Hanke käynnistyi keväällä 2018, kun kunnanhallitus teki periaatepäätöksen koulukeskuksen rakentamisesta. Keväällä 2019 kunnanhallitus linjasi hankkeen toteutuksen kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen ja joulukuussa 2019 toteutustavaksi valittiin elinkaarimalli. Tämän jälkeen kaavoitus- ja tekninen lautakunta sekä lasten ja nuorten lautakunta ovat asettaneet rakennushankkeen tavoitteita sekä teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Kunnanhallitus hyväksyi ne sekä linjasi lisätavoitteeksi kohteen rakentumisen mahdollisuuksien mukaan puurakenteisena. Samalla päätettiin kilpailutuksessa käytettävien laatu- ja hintatekijöiden painoarvoiksi 40–60 % siten, että niiden kokonaissumma on 100 %.

Kunnanhallituksen linjausten pohjalta Vihdin kunta käynnisti kilpailutuksen, johon ilmoittautui mukaan neljä rakennusliikettä. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisesti kilpaan osallistuvat yritykset laativat rakennussuunnitelmat, toiminnalliset kuvaukset ja tekniset selvitykset suunnitteluratkaisustaan. Menettelyn hengen mukaisesti osapuolten väliset neuvottelut ovat luottamuksellisia. Tästä johtuen hankkeen yksityiskohdista ei ole voitu tiedottaa kuntalaisia kesken kilpailutusprosessin, vaikka monesti niistä kertominen olisi voinut palvella asiasta heräävää kiinnostusta.

Ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen kaksi kilpaan ilmoittautuneista yrityksistä ilmoitti jättäytyvänsä pois prosessista. Mukaan jäivät Lehto Toimitilat Oy sekä YIT Suomi Oy. Toimijoiden kanssa käytiin lukuisia neuvottelukierroksia, joissa käsiteltiin muun muassa rakennuksen muotoa, sijoittumista, tilojen sommittelua, sopimusrakenteita ja aikataulua. Neuvottelukierrosten jälkeen julkaistiin lopullinen tarjouspyyntö, jossa yksilöitiin lopulliset laatu- ja hintatekijät. Laatutekijöitä määriteltäessä viranhaltijoista koostunut hankkeen asiantuntijaryhmä painotti tarjottavan kohteen toiminnallisuutta (68), arkkitehtuuria (10), kestävää kehitystä (10) sekä toteutettavuutta (12). Laatutekijät pohjautuivat poliittisiin linjauksiin sekä muiden vastaavien elinkaarihankkeiden pisteytyksen vertailuun ja juridiseen arvioon. Laatutekijöiden arvioinnin ja hintatarjousten perusteella YIT Suomi Oy voitti kilpailutuksen. Kilpailutuksen jälkeen kaavoitus- ja tekninen lautakunta sekä lasten ja nuorten lautakunta hyväksyivät toteutuksen vastaavan asetettuja vaatimuksia ja tavoitteita.

Molemmat rakennusliikkeet päätyivät tarjoamaan arviointinsa jälkeen betonirunkoista rakennusta. Puurakentaminen olisi hyvä asettaa tulevissa rakennushankkeissa kriteereissä edellytykseksi, mikäli muut materiaalivaihtoehdot halutaan rajata pois.

Vuonna 2019 käyttöön otettu Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO sekä Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus ovat tärkeitä investointeja kunnan kehitykseen. Uusi koulukeskus tulee tarjoamaan laadukkaan ja turvallisen oppimisympäristön sekä eheän polun päiväkodista kouluun suomen ja ruotsin kielellä. Rakennushankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota puun käyttöön rakennuksen sisätiloissa ja julkisivussa sekä hankkeen hiilijalanjälkeen. Vuonna 2024 valmistuvan rakennuksen ekologisuutta tukevat myös kiertotaloutta edistävät materiaalivalinnat sekä rakennuksen energialähteiksi valitut maalämpö ja aurinkosähkö.

Erkki Eerola, kunnanjohtaja

Matti Kokkinen, tekninen johtaja

Kommentoi