Pääkirjoitus: Keskimäärin hyvällä tasolla

Vesa Valtonen

Vihdin kunnan henkilöstöraportti viime vuodelta avaa vajaan 1 200 henkilön työelämän arkea monin tavoin.

Lukemattomien keskiarvojen ja vertailutietojen taustalla on Vihdin suurimman työllistäjän työntekijöiden elämän koko kirjo.

Lokakuussa tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan työyhteisöjen työhyvinvointi oli keskimäärin hyvällä tasolla.

Keskimääräisyyden taustalla on aina tilanteita laidasta laitaan.

Eniten haasteita oli lokakuisessa tilanteessa työyhteisöjen yhteisöllisyydessä.

Koronarajoitteiden takia vähentyneet kontaktit, etätyö ja kokoontumisrajoitukset haastoivat merkittävästi työyhteisöjen yhteisöllisyyttä.

Meneillään on koronan takia työn tekemisen uusi normaali, josta osa saattaa jäädä pysyviksi käytännöiksi.

Tämän takia jokaisen päätöksentekijän on syytä havahtua henkilöstöraportissa olevaan hätähuutoon: psyykkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot lisääntyivät merkittävästi erityisesti loppuvuodesta.

Koronavuoden aikana kuitenkin kunnan palveluksessa olevien sairauspoissaolot vähenivät 1,9 päivällä työntekijää kohti verrattuna edelliseen vuoteen.

Keskimäärin kunnan työntekijät olivat sairauden tai kuntoutuksen takia poissa työstä kuitenkin keskimäärin 16,1 työpäivää.

Tärkeä henkilöstöraportissa vuosittain seurattava tunnusluku on lähtövaihtuvuus. Se pieneni edellisvuodesta, mutta oli kuitenkin runsaat kahdeksan prosenttia.

Kunnan strategia määrittelee henkilöstötyön keskeisimmiksi tavoitteiksi henkilöstön palveluasenteen ja toimintakulttuurin uudistamisen.

Koronavuosi toikin merkittäviä muutoksia sekä palvelutuotantoon että toimintakulttuuriin.

Myönteisenä voi pitää erityisesti valtavaksi luonnehdittua digiloikkaa, joka kunnan jokaisessa toiminnossa vuoden aikana otettiin.

Kuluvan vuoden henkilöstötyön erityinen haaste on koko organisaation palvelukulttuurin edelleen kehittäminen koronapandemian jatkuessa. Työntekijöiden jaksaminen on keskiössä jos palveluja halutaan kehittää.

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Kommentoi