Vaalikynä: Ei Haudankallion turmelemiselle!

Haudankallion ikivanhaa maisemaa, mitä rahalla ei voida mitata, on uhkaamassa seurakunnan ahneet aikeet. Nimittäin on seurakunta lähtenyt kunnalta hakemaan maisematyölupaa, jossa sanotaan, että Haudankallion rinteeltä ja siitä jatkuvalta virkistysalueelta ollaan kaatamassa kaikki kuuset ja myös ne koivut sekä männyt, jotka jäävät tielle.

Kiertävät myös huhupuheet, että seurakunta tulee luovuttamaan kirkonkylän ranta-alueen maat kunnalle. Näissä olosuhteissa on lapsenmielisenkin vaikeata jäädä uskomaan, että seurakunta on huolestunut alueella kulkevien ihmisten turvallisuudesta ja olisi siitä syystä kaatamassa metsän.

Kaadetusta puuaineksesta saatava hinta on käsittämättömän pieni verrattuna kuntalaisia ja vierailijoita houkuttelevan virkistysalueen arvoon.

Kirkonkylän kiistämätön vetovoimatekijä on luonnonläheisyys.

Arjen kiireistä elvyttävä ympäristö palvelee monipuolisuudellaan ja viihtyisyydellään eri väestöryhmiä. Alueen poikki kulkevalla pururadalla tapaa liikuntatunnilla olevia koululaisia, koirien ulkoiluttajia, päiväkävelyllä olevia ikäihmisiä sekä työpäivän jälkeen lenkille lähtenyttä kansaa. Kauniit luonnonmaisemat, tuoksut ja äänet ovat mainio apu stressistä ja arjen tehtävistä palautuvalle elimistölle.

Kuusimetsä on arvokas pikkulintujen pesinnän kannalta. Kun kuusimetsiä on kaadettu, on huomattu, että punatulkut ovat hävinneet kokonaan ja tiaisten määrä on vähentynyt huomattavasti.

Haudankallion taajamametsä on tuoretta kangasmetsää, jonka aluskasvillisuus on lehtomaisen rehevää.

Rinteen jyrkkyyden ansiosta valo pääsee tunkeutumaan kenttäkerrokseen hyvin, lisäksi järeä puusto suojaa yksittäisiä puita ääreviltä sääoloilta joten olosuhteet ovat suotuisat mustikalle ja sini- sekä valkovuokoille, joita metsä on täynnä. Siellä täällä näkee myös yksittäisiä kaatuneita kelopuita.

Tällainen metsä on ekologisesti arvokas: kuollut ja myös elävä puusto on kodiksi monenlaisille hyönteisille, sienille sammalille ja naavalle.

Haudankallion alue tukee kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Se mahdollistaa sosiaalista kanssakäyntiä kohtaamispaikkana ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Metsän kaatamisen jälkeen Haudankallion maisemaksi jäävät kannot, ruohot sekä parin vuoden kuluttua lävitse pääsemätön pusikko jonka yläpuolella tuuli tuivertaa.

Olisi suuri vääryys kuntalaisia kohtaan sekä menetys kunnalle, kun elinympäristö ei kutsu uusia perheitä ja veronmaksajia muuttamaan kylään. Säilyttäkäämme siis Haudankallio sellaisena kuin se on tänään!

Maarika Jalava

Vihdin Vihreät

kuntavaaliehdokas

Kommentoi