Mielipide: Kaikille hyvä kunta on tasa-arvoinen

Tasa-arvolaki velvoittaa kuntia edistämään tasa-arvoa luomalla ja vakiinnuttamalla sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon myös palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

Zonta International on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tekee työtä tasa-arvon parantamiseksi. Haastamme kaikki ehdokkaat – puolueesta riippumatta – ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Oletko sitoutunut siihen, että sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajistossa on ensi kaudella eri sukupuolten edustajia?

2. Oletko valmis vaatimaan, että kunnan budjetointi on sukupuolitietoista?

3. Oletko valmis vaatimaan, että kunnallisia palveluja kehitettäessä, suunnitelmiin liitetään vaikutusten ennakkoarvioinnin lisäksi myös sukupuolivaikutusten arviointi?

4. Miten käytännössä reagoit henkilöön kohdistuvaan vihapuheeseen tai sukupuoliseen häirintään?

Haluamme, että kukaan ei joudu elämään väkivallan pelossa. Haluamme myös, että jokainen pystyy hyödyntämään kaikki kykynsä, paitsi omassa elämässään myös työelämässä ja oman kuntansa asukkaana. Siksi on tärkeää, että eri sukupuolilla on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti.

Tämän vuoksi haastamme kaikki vihtiläiset äänestäjät selvittämään ehdokkaansa kannan tasa-arvon edistämiseen.

Hiidenveden Zontakerho

Kommentoi