Vaalikynä: Omaishoito – pieni meno, valtava säästö

Sosiaalituen järjestelmä turvaa apua ja hoitoa niitä tarvitseville. Tähän sisältyy myös mm. laki omaishoidontuesta, jonka tarkoitus on, että läheinen voi hoitaa vammaista tai sairastunutta henkilöä kotona. Tuki on harkintavarainen sosiaalipalvelu.

10.10.2018 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vastasi esitettyyn kirjalliseen kysymykseen, että omaishoidon tukemisen rahoitusta ja omaishoitoa koskevaa lainsäädäntöä on vahvistettu merkittävästi hallituskaudella.

Siitä huolimatta lukuisissa kunnissa omaishoitajat eivät ole nähneet näistä rahoista mitään, vaan rahat ovat saattaneet mennä rakentamiseen tai teidenhoitoon.

Vihdissäkin useat perheet hoitavat sairaita tai vammaisia lapsia ollessaan uupumuksen äärirajoilla, ilman että kunta siitä välittää.

Omaishoitajuus on jätetty usealle myöntämättä säästösyistä eli kunta on pitänyt tärkeämpänä panostaa ennemmin esim. teiden rakentamiseen kuin ihmisoikeuksiin ja -terveyteen.

Omaishoitoa on kahdenlaista – vanhusten ja lasten omaishoito. Joissakin kunnissa nämä kaksi omaishoitomuotoa ovat erillään, kummallakin ovat omat työntekijänsä ja omat omaishoidon tarpeen arviointikriteerit. Valitettavasti joissakin kunnissa, kuten Vihdissä, toimivat vielä yhdessä.

Jos haet esim. lapsen omaishoitajuutta haluat siitä lisätietoa, sinun pitäisi klikata otsikkoa ”Ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta”. Myös lomake, joka sinun kuuluu täyttää, on ikäihmisten tuentarpeeseen suunniteltu eikä huomioi ollenkaan näkymätöntä vammaa kantavia eli neuropsykiatrista sairautta sairastavia lapsia.

Lasten omaishoitajuus on koko perhettä koskettavaa. Se on selkeästi erotettava vanhusten omaishoidosta ja siinä pitäisi olla omat asiansa osaavat työntekijät.

Omaishoito aiheuttaa myös eriarvoisuutta riippuen, missä kunnassa asutaan. Toisessa kunnassa korotettua omaishoidontukea saanut voi muutettuaan uuteen kuntaan jäädä kokonaan ilman tukea.

Vaikka omaishoito säästää kunnan menoja ympärivuorokautiseen muualla tapahtuvaan hoitoon verrattuna, omaishoidon tuki joutuu helposti ensimmäisenä leikkauslistalle, kun säästöjä tavoitellaan.

Sen seurauksena monen perheen elämä kriisiytyy, heidän jaksaminen on koetuksella. Viimeisenä pelastusoljenkortena on lastensuojelu ja mahdollinen lapsen sijoittaminen laitokseen. Tämä on lapsen näkökulmasta rankka toimenpide, joka voi aiheuttaa huomattavaa pahoinvointia ja mielenterveyden pettämistä.

Mielenterveysongelmien takia monia nuoria jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Kunnat maksavat vuosittain Kelalle miljoonia euroa pitkäaikaistyöttömiensä (nuorten ohella kaikkien) tukia.

Kannattaa siis panostaa jo tänään, jotta saisimme hyvän huomisen!

Maarika Jalava

kuntavaaliehdokas

Vihdin Vihreät

Kommentoi