Pääkirjoitus: Kiusaamiselle heti stoppi

Vesa Valtonen

Vuosia jatkuneet ja traagisestikin päättyneet koulukiusaamiset ovat järkyttäneet koko kansaa. Suojaverkoissa ja sovituissa toimintatavoissa on voinut olla niin isoja aukkoja, että pahin mahdollinen on päässyt tapahtumaan.

Vihdin vihreiden valtuustoryhmän joulukuisessa valtuustoaloitteessa esitettiin, että Vihtiin laaditaan kouluväkivallan torjuntaohjelma, jonka noudattamiseen jokaisen on sitouduttava niin, että koulut ovat väkivallattomia ja lapset hyvinvoivia.

Asia on niin ajankohtainen, että aloite otettiin lasten ja nuorten lautakunnan käsiteltäväksi poikkeuksellisen ripeästi.

Torjuntaohjelma valmistunee syksyllä, mutta nyt työ on jo käynnistynyt. Ongelmiin on toki puututtu Vihdissä pontevasti aikaisemminkin, mutta kouluväkivallan vihtiläisen torjuntaohjelman tekeminen alentaa varmasti puuttumisen kynnystä entisestään.

Opetushallituksen ohjeiden mukaan kuntaan on tehtävä yksi yhteinen oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimintasuunnitelma äkillisiin kriiseihin sekä uhka- ja vaaratilanteisiin.

Kuluvan vuoden aikana kaikkiin Vihdin päiväkoteihin ja kouluihin hankitaan sähköinen pelastussuunnitelma, jollainen on jo käytössä Vihdin kirkonkylässä yläkoululla. Se täydennetään yksikkökohtaisesti.

Suunnitelmat ovat suunnitelmia. Olennaista on sitouttaa oppilaat väkivallattomaan kouluun ja siihen, että ketään ei kiusata.

Kokonaisuuden hahmottamiseen ja suunnitelman rakentamisen vauhdittamiseen Vihdissä on laaja-alainen työryhmä, jossa ovat edustettuina opetuksen, opiskelijahuollon ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen edustajat.

Alustavien suunnitelmien mukaan vihtiläiseen kouluväkivallan torjuntaohjelmaan tehdään yksiselitteiset käytännön ohjeet ongelmien vähentämiseksi ja poistamiseksi.

Lapsen elämästä vain pieni osa on kasvatusta kodin ulkopuolella. Siksi vanhempien ja erilaisten vapaa-ajan verkostojenkin on nyt valpastuttava entisestään.

Olennaista on se, että lapsi ja nuori pystyy heti kertomaan ongelmistaan kotona, koulussa ja harrastuksissaan. Korjaustöiden aloittamista ei saa siirtää seuraavaan päivään.

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Kommentoi