Pääkirjoitus: Kokeilemalla lisää työtä

Vesa Valtonen

Aurinko helottaa, mutta Vihdin kunnantalolla aherretaan monessa työpisteessä.

Vihdin kunta pyrkii nyt toistamiseen yhdessä Karkkilan kaupungin kanssa työllisyyden kuntakokeiluun.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueelta kokeiluun valittiin viime syksyn haun perusteella vain Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien yhteinen hakemus.

Useissa työllisyyskokeilun ulkopuolelle jääneissä kunnissa kritisoitiin syksyn hakukierroksen lyhyttä kestoa. Tämän takia takia työ- ja elinkeinoministeriö avasi vielä täydentävän haun työllisyyden kuntakokeiluihin.

Jos Vihdin ja Karkkilan yhteenliittymä – mahdollisesti laajempikin – pääsee jatkohaun tuloksena mukaan niin kokeilu alkaisi ensi vuoden maaliskuussa ja päättyisi vuoden 2023 kesäkuun lopussa. Nyt jos milloin on oikea aika lobbaukselle.

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymistä ja ohjautumista koulutukseen sekä tuoda uudenlaisia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Vihdin kunnan osalta kokeilu merkitsisi mahdollisesti jopa reilun tuhannen henkilön siirtymistä kunnan asiakkuuteen.

Kokeilun asiakkaille on suunniteltu rakennettavaksi palvelupolkuja yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa huomioiden asiakkaiden monet palvelutarpeet yhden luukun periaatteella.

Kunta vastaisi asiakkaan palveluprosessista ja TE-hallinnon tehtävien järjestämisestä, eli kunta huolehtisi työnhakijan haastattelusta, palvelutarpeen arvioinnista sekä työllistymis-, kotoutumis- tai aktivointisuunnitelman laatimisesta ja seurannasta.

TE-hallinto siirtäisi kokeilun ajaksi kuntien käyttöön ja työnjohdon alaisuuteen henkilöstöresursseja nykyisen palvelutason verran, Vihtiin ja Karkkilaan yhteensä noin seitsemän henkilötyövuoden verran.

Iso etu olisi jos työllisyyden hoitamisessa myös kehitettäisiin työllisyysasioissa lähipalvelua kirkonkylässä ja Nummelassa – tilojahan on vapaana.

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Kommentoi