Pääkirjoitus Seurannan arvo nousee

Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina ensi vuoden talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Painoarvoa ohjeilla on nyt aikaisempaa enemmän.

Ohjeissa on jo huomioitu myös budjettivaltuuston päätös, jossa edellytetään investoinneissa nykyistä selkeästi parempaa hallintaa. Vaatimus palveluiden tuottamisen tehostamiseksi on samoin merkittävä arjen ohje.

Taloustilanne on tiukka, joten talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla. Se on tehtävä kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla.

Tällöin myös talouden korjausliikkeitä päästään tekemään huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin.

Toimielinten on valvottava alaistaan toimintaa raportoinneilla ja lisäksi on esitettävä selvitykset poikkeamien syistä.

Olennaista on esittää keinot toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

Viime vuoden aikana raportointia uudistettiin ja ajantasaiset raportteja on ollut luottamushenkilöiden käytettävissä lähes ajantasaisesti.

Talousasioiden hallinnassa onkin Vihdin kunnassa edetty harppauksin, sillä kuluvan vuoden alusta alkaen talousseuranta on valmisteltu kokouksiin erillisenä pykälänä.

Yllätyksiä ei olisi pitänyt tulla. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon edessä.

Talouden seurantaa ja järjestelmiä pitää talousarvion täytäntöönpanon ohjeen mukaan kehittää ensi vuoden aikana niin, että viimeistään vuonna 2022 talousarviota seurataan vähintään neljännesvuosittain.

Erityisen tehokasta olisi jos se voitaisiin tehdä kuukausittain.

Kulunut koronavuosi on aiheuttanut isoja muutoksia kaikilla elämänaloilla. Koronavuosi on myös antanut monta opetusta.

Budjetin toimeenpano-ohjeissa muistutetaankin nyt, että valmiuslain mukaan kunnan pitää valmiussuunnitelmien avulla ja poikkeusolojen toiminnan etukäteisvalmisteluilla sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Etusivulla nyt

Luetuimmat