Lukijalta: Asiallisia kohtaamisia vihapuheen sijaan

Zonta International on viime vuonna 100 vuotta täyttänyt järjestö, joka tekee työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi, tasa-arvon puolesta. Kansainvälisessä työssään Zonta International toimii yhteistyössä YK:n kanssa.

Suomen Zonta-järjestö otti lokakuun Piirikokouksen yhteydessä kantaa tuleviin kuntavaaleihin ja Hiidenveden Zontakerho haluaa myös täällä Vihdissä ja Karkkilassa muistuttaa siitä, että suodaan työrauha kuntavaalien ehdokkaille ja luottamustehtäviin valituille.

Vihapuheen ja maalittamisen kohteena voi olla kuka tahansa, mutta erityisesti naisiin kohdistuva vihapuhe on usein henkilökohtaisuuksiin menevää, seksuaalissävytteistä ja uhkaavaa.

Tämä ei ole hyväksyttävää eikä sitä voida kuitata ’vitsinä’ tai ’ajattelemattomuutena’. Vihapuhe ja maalittaminen eivät myöskään kuulu sananvapauden piiriin. On tärkeää, että tämä tuodaan selkeästi esille niin kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan harrasteiden yhteydessä edellyttämällä aina muiden ihmisten kunnioittavaa ja asiallista kohtaamista, puhuttelua ja kohtelua.

Ensi keväänä järjestetään kuntavaalit, jotka ovat jokaisen yksilön oikeuksien toteutumisen sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta demokraattisen toiminnan ydin.

Hiidenveden Zontakerho, samoin kuin Suomen Zonta-järjestö, pitää tärkeänä, että vihapuhe kaikkine ilmenemismuotoineen ei estä ehdokkaaksi asettumista ja että luottamushenkilöt, sukupuolesta riippumatta, saavat työrauhan yhteiskunnallisessa tehtävässään.

Hiidenveden Zontakerho

Kommentoi