Pääkirjoitus: Tervetullut iso uudistus

Vesa Valtonen

Vihdin kunnallisten päätösten tekemisen järjestelmää on uudistettu moneen otteeseen.

Vielä 1980-luvulla Vihdissä oli kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituksessa käsiteltäviä asioita valmistelemassa lähes 20 lautakuntaa ja koko joukko jaostoja ja toimikuntia.

Nyt lautakuntia on valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan lisäksi neljä sekä kaksi neuvostoa.

Ensi vuoden alkukesällä työskentelynsä aloittava uusi kunnanvaltuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen ja muihin toimielimiin.

Lautakuntia on tällöin neljä tai viisi. Lukumäärä ei siis juurikaan muuttuisi, mutta nykyjärjestelmä uudistettaisiin tukemaan kunnan kehittämisen strategiaa.

Käytännössä muutos olisi iso – ja kaivattu. On lähes turha rakennella strategioita jos päätösten valmistelun ja niiden tekemisen järjestelmä eivät ole samalla polulla.

Yllätyksenä uudistus ei tule, sillä viimeisten isojen organisaatiouudistusten yhteydessä sovittiin, että toimielinten organisaatiota jäntevöitetään ennen seuraavia kuntavaaleja.

Nythän vastuu esimerkiksi elinvoimapalveluista on kolmella lautakunnalla ja kunnanhallituksella. Viranhaltijavastuu onkin ollut pirstoutunutta.

Ongelmia on aiheutunut myös sooloilusta kun lautakunnat eivät ole aina olleet sitoutuneita kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksiin.

Tähän on saattanut olla syynä tiedonkulkukin, sillä kaikki lautakuntien jäsenet eivät ole kunnanvaltuutettuja.

Kunnan olennainen tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ei nyt juurikaan näy Vihdin kunnan toimielinrakenteessa.

Lisäksi valmistelutyössä on todettu muun muassa, että kunnanhallituksen laaja vastuualue tekee kokouksista raskaita.

On siis aika uudistaa järjestelmä. Ensi vuoden alkukesästä Vihdissä on toivottavasti lautakuntarakenne, jossa tehtävät ja vastuualueet on jaettu olennaisesti johdonmukaisemmin kuin nykyään.

Kirjoittaja on Vihdin Uutisten päätoimittaja

Kommentoi